Rozmiar tekstu

W związku ze zmianą organizacji ruchu na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, oraz uruchomieniem automatycznego systemu wjazdu, informuje się, że od 01.07.2014r., abonamentowe karty  wjazdu - tzw. „zielone“ oraz „różowe“ tracą ważność.
Od 25.06.2014r. w kasie USK (budynek Administracji Szpitala – I p.) w godzinach 8.00-14.00, będą wydawane nowe, abonamentowe karty wjazdu do systemu  automatycznego, obowiązującego od 01.07.2014r.  Pracownicy posiadający karty zielone mogą je wymienić bez składania wnisoku o jej wydanie, zaś  posiadacze kart różowych zobowiązani są do złożenia wniosku (stanowiącego załącznik do niniejszego pisma) w kancelarii  Szpiatala. Prosimy o zgłaszanie pełnych nazw firm i działalności, które będą konieczne do wystawiania faktur przez firme obsługującą system wjazdu na teren USK.

Jednocześnie informujemy, że nowe karty będą JEDYNYMI działającymi w systemie automatycznym.

Wjazd na teren Szpitala możliwy będzie tylko na zasadach ogólnych (płatność godzinowa w/g cenika) albo za pomocą karty abonamentowej.

Dlatego też prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem korzystania z systemu kontroli wjazdu  na teren USK w Olsztynie“ i  załącznikami:

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KART WJAZDOWYCH

  1. Za zgubioną  kartę opłata w wysokości  50,00 zł.
  2. Karty wydawane są w kasie, na podstawie wniosku zakceptowanego przez Dyrektora USK.
  3. Wnioski należy składać w kancelarii Szpitala.