1. Ogłoszenie
  2. Dzierżawa: Załącznik nr 1 - Formularz Oertowy
  3. Dzierżawa: Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu dzierżawy
  4. Dzierżawa: Załącznik nr 3 - Rzut Parter Budynek nr 30
  5. Dzierżawa: Załącznik nr 4 - Mapa Szpitala
  6. Dzierżawa: Załącznik nr 5 - Projekt Umowy
  7. Wynik