Ogłoszenie o Konkursie na dzierżawę pomieszczeń Budynku nr 3 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

  1. Dzierżawa: Załącznik nr 1 - Projekt umowy
  2. Dzierżawa: Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu dzierżawy
  3. Dzierżawa: Załącznik nr 3 - Rzut II piętra Bud. nr 3  z oznaczeniem powierzchni przeznaczonej do dzierżawy
  4. Dzierżawa: Załącznik nr 4 - Mapa Szpitala
  5. Dzierżawa: Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy