Rozmiar tekstu

DZIERŻAWA POMIESZCZENIA

W CELU PROWADZENIA NA TERENIE

UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE,

PRZEZ PODMIOT ZEWNĘTRZNY, DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KOMPLEMENTARNEJ DO

DZIAŁALNOŚCI SZPITALA, DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ – PUNKT POBRAŃ.

 

Informacja o wyborze oferty

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Wybrano ofertę firmy : Diagnostyka Sp. z o. o., ul.. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

wartość oferty: 469,82 zł brutto