Rozmiar tekstu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Aleja Warszawska 30, 10-082 Olsztyn, ogłasza konkurs na:
 
 DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI KOMERCYJNEJ, NIEKONKURENCYJNEJ WOBEC DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE