Rozmiar tekstu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Aleja Warszawska 30, 10-082 Olsztyn, ogłasza konkurs na:
 
DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ – W CELU PROWADZENIA PRZEZ TEN PODMIOT DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, NIEKONKURENCYJNEJ WOBEC DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE.