Zarządzenie 40_2020 w sparwie wstrzymania odwiedzin w Klinikach Oddziałach-2.jpg