Zardządzenie 49_2020 dotyczące wstrzymania przyjęć do odwołania-1.jpg