Rozmiar tekstu

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2023 składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiego powodzenia, spełnienia marzeń osobistych oraz realizacji celów zawodowych – tych jednostkowych oraz wspólnych.

Wszystkim Pracownikom Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie życzy

Dyrekcja

bombka

Gratulacje

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi Janowi Mikulskiemu uzyskania Nagród w Pebiscycie Medycznym "Hipokrates 2022". Pan Doktor Jan Mikulski uzyskał I nagrodę w Plebiscycie Warmii i Mazur oraz II Nagrodę w Plebiscycie Ogólnopolskim "Hipokrates 2022" w kategorii "Ortopeda Roku 2022".

Patronatem ogólnopolskiej gali było Ministerstwo Zdrowia, odbyła się ona na zamku Królewskim w Warszawie 3 grudnia 2022. Cały plebiscyt prowadzony był pod patronatem Narodowego Funduszu Zdrowia. Wcześniej statuetki rozdano na szczeblach wojewódzkich.

Serdecznie gratulujemy!

Dyrekcja i Zespół Pracowników USK w Olsztynie

Medal „Gloria Medicinae”

Zrzut ekranu 2022 10 26 134819

Gratulacje

Składamy serdeczne gratulacje

Pani dr hab. sztuki dr n. med. Hannie Zajączkiewicz, prof. UWM

oraz Panu dr. Leszkowi Dudzińskiemu

z powodu udekorowania zaszczytnym Medalem „Gloria Medicinae”. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 21.10.2022.

Medal "Gloria Medicinae" to najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jest on nadawany za wybitne zasługi dla medycyny, przyznawany tylko dziesięciu lekarzom w świecie w ciągu jednego roku, a wyboru laureatów dokonuje Kapituła Medalu w tajnym głosowaniu.
Na dyplomie, który laureat otrzymuje obok medalu, znajduje się tekst w języku polskim i łacińskim:
„Za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”.

                                                       Gratulujemy!

                                                       Dyrekcja i Pracownicy USK w Olsztynie

 

IMG 20221024 WA0013

IMG 20221024 WA0003

 

Gratulacje

Składamy serdeczne gratulacje Panu Dyrektorowi Maciejowi Kamińskiemu za wyróżnienie odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, przyznanego mu przez Ministra Zdrowia.

Wyróżnienie to Pan Dyrektor otrzymał w dniu 25.10.22 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z rąk Waldemara Kraski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Wojewody Warmińsko Mazurskiego Artura Chojeckiego.

Jednocześnie składamy Panu Dyrektorowi życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej, dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Zespół Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Poniżej publikujemy tekst autorstwa Pana Dyrektora Kamińskiego, który jest dedykacji otrzymanego odznaczenia dla Pracowników Szpitala:

 

"Miałem zaszczyt odebrać wyróżnienie. Dedykuję je wszystkim pracownikom Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, którzy w czasie pandemii Covid 19 leczyli i dbali o naszych chorych, w szczególności tych często niedocenianych lekarzy naszego POZ, pracowników Higieny Szpitalnej czy pracowników administracji"

 

IMG 20221027 WA0006

 

IMG 20221027 WA0002

Montaż urządzenia do radioterapii mózgu w systemie ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztyn

W dniu 20 września 2022 rozpoczął się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie montaż długo oczekiwanego urządzenia do radioterapii mózgu w systemie ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery. Urządzenie to zostało zainstalowane w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach Pracowni Radiochirurgii (ZAP treatment room) z zaprojektowanym zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym. Wydarzenie to stanowi początek rozwoju Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Planowane jest przeprowadzenie prospektywnych badań przedklinicznych (badania dozymetryczne) i klinicznych z udziałem chorych, których celem będzie ocena bezpieczeństwa (badania dozymetryczne) i skuteczności radiochirurgii (badania kliniczne) przy użyciu ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery:

Kierunki planowanych badań:

  1. Badanie kliniczne w grupie chorych z przerzutami do mózgu, którego celem będzie ocena bezpieczeństwa i skuteczności radiochirurgii.  Ocena bezpieczeństwa będzie polegała na ocenie toksyczności wczesnej (powikłania w ciągu 3 miesięcy) oraz toksyczności późnej (3-12 miesięcy) zawierającej miedzy innymi ocenę funkcji poznawczych pacjenta (dedykowane testy neurokognitywne) jak i jakości życia pacjentów po zabiegach radiochirurgii.
  2. Badanie kliniczne w grupie chorych na glejaki (WHO: I-IV) jako leczenie wznowy po wyczerpaniu standardowych metod leczenia (zabieg chirurgiczny, radioterapia, chemioterapia) z oceną bezpieczeństwa i skuteczności leczenia z uwzględnieniem swoistych dla glejaków miar oceny skuteczności leczenia takich jak np. odsetek chorych wolnych od progresji klinicznej w okresie pół roku od zabiegu radiochirurgii.
  3. Badanie kliniczne w grupie chorych na łagodne guzy kąta mostowo-móżdżkowego (głównie nerwiaki n. VIII). Jako leczenie samodzielne lub w przypadku guzów większych > 2 cm średnicy, jako leczenie skojarzone z leczeniem chirurgicznym.
  4. Badanie kliniczne w grupie chorych na neuralgię nerwu trójdzielnego
  5. Międzynarodowe wieloośrodkowe badanie kliniczne radiochirurgii funkcjonalnej w grupie ośrodków posiadających system ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery w celu oceny skuteczności leczenia wybranych przypadków padaczki lekoopornej u dorosłych i dzieci, parkinsonizmu i innych rzadkich schorzeń neurologicznych, w których istnieją wskazania do miejscowej, precyzyjnej ablacji po wyczerpaniu/nieskuteczności leczenia farmakologicznego i dużym ryzyku/niewykonalności ze względu na lokalizację z mózgowiu zabiegów neurochirurgicznych.
  6. Badanie kliniczne radiochirurgii jako „boostu” (dodatkowej wysokiej dawki dostarczonej do wybranych miejsc) w skojarzonym leczeniu nowotworów złośliwych głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem zlokalizowanych wznów miejscowych i wznów węzłowych po radioterapii lub radiochemioterapii.

 

 zap_cut-away.jpg__1280x800.jpg

Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie umożliwi rozwinięcie szerokiej międzynarodowej współpracy naukowej i klinicznej z wyżej wymienionymi ośrodkami w USA, Azji i Europie w zakresie schorzeń mózgowia, rdzenia kręgowego oraz schorzeń głowy szyi.

 Zrzut ekranu 2022 10 26 140158

Opracowano na podstawie „Wniosku Budowlanego” USK Olsztyn, dotyczącego tego projektu oraz materiałów, udostępnionych przez Firmę Synektik.