Aktualności

Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Innova w Brukseli

W dniu 17-ym listopada 2013r., zakończyły się 62-ie Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Innova w Brukseli (jedne z najstarszych w Europie).Targi zgromadziły rozwiązania z 14 krajów świata m.in. z Belgii, Bośni, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Iranu, Mołdawii, Malezji, Polski, Rosji, Rumunii, Tajwanu, Włoch.
Oficjalne otwarcie targów odbyło się 14 listopada. W czasie uroczystości otwarcia oprócz wystawców udział wdzieli m.in. Prezes Targów Florent Godin oraz goście honorowi. Polskę reprezentował KrzysztofTurowski, Pierwszy Radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli.
Imprezę odwiedzili również liczni przedstawiciele mediów: telewizji, radia, prasy belgijskiej oraz polskiej. W dniu 14 listopada w Ambasadzie RP odbyło się uroczyste spotkanie członków polskiej delegacji z Panem Ambasadorem Arturem Harazimem oraz Panem Radcą Krzysztofem Turowskim.
Prezentowane rozwiązania zostały zgłoszone do konkursu EUREKA targów INNOVA, w ramach którego grono ponad 90 ekspertów, pod przewodnictwem prezesa jury Oliviera Nagelmackersa, dokonało ich oceny przyznając nagrody i medale. Na targach zaprezentowano ponad 300 wynalazków z kilkudziesięciu krajów świata.
Na wystawie zaprezentowo wynalazkow Pana Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Kukwy – Conopy Indirect Calorimetry System, będący rodzajem specjalnego kombinezonu-skafandra, zintegrowanego z kapturem, tak, aby mierzyć wentylację z całego ciała oraz mającego możliwość podawania różnych mieszanek gazowych. Posiada on też możliwość podłączania dodatkowych urządzeń takich jak kapnograf czy też system pomiarowy. Ponadto posiada on możliwość zakładania pacjentowi innych elektrod do przeprowadzenia badania EEG, i innych.
Wynalazek ten otrzymał wysokie niezwykle noty i  Złoty Medal w kategorii medycyna. W czasie trwania targów wybitne osobistości świata nauki zostały odznaczone belgijskimi Krzyżami Zasługi, który to Krzyż  za Zasługi dla Światowej Wynalazczości, został przyznany Panu Prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Kukwie.
          

Podpisanie umowy na usługę opracowania specjalistycznych analiz i ekspertyz związanych z procesem zarządzania projektem

W dniu 15 listopada 2013 r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a firmą EURO-EXEMPLUM Agnieszka Wasilewska. Przedmiotem umowy była usługa opracowania specjalistycznych analiz i ekspertyz związanych z procesem zarządzania projektem, na potrzeby realizacji projektu „ Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu” . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość, Działania 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.

Wybór najkorzystniejszej oferty na usługę opracowania specjalistycznych analiz i ekspertyz związanych z procesem zarządzania projektem

W dniu 15 listopada 2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę opracowania specjalistycznych analiz i ekspertyz związanych z procesem zarządzania projektem, na potrzeby realizacji projektu „ Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu” . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość, Działania 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą była oferta firmy: EURO-EXEMPLUM Agnieszka Wasilewska z Warszawy.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania specjalistycznych analiz i ekspertyz związanych z procesem zarządzania projektem

Dnia 4 listopada 2013 r. wszczęto postępowanie w formie zapytania ofertowego na usługę opracowania specjalistycznych analiz i ekspertyz związanych z procesem zarządzania projektem, na potrzeby realizacji projektu „ Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu” . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość, Działania 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.