Aktualności

Wybór najkorzystniejszej oferty cenowej na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego.

W dniu 03.11.2014 r. upłynął termin składania ofert na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego na potrzeby realizacji projektu „ Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu” . Do Szpitala wpłynęła jedna oferta firmy: PHU Prosper Katarzyna Piątkowska, ul. Złota 17/1, 10-698 Olsztyn.