Aktualności

XXI Krajowa Wystawa – Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2013 roku na Światowych Wystawach Wynalazczości

W dniach 11‐12 lutego 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się XXI Krajowa Wystawa – Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2013 roku na Światowych Wystawach Wynalazczości. Celem imprezy jest promocja w kraju polskich wynalazków nagrodzonych na arenie międzynarodowej w mijającym roku.
Giełda Wynalazków przyczynia się do zwiększenia zainteresowania podmiotów gospodarczych polskimi rozwiązaniami naukowo‐technicznymi oraz produktami innowacyjnymi. Na stoiskach Giełdy nagrodzone wynalazki prezentowane były w formie oryginalnych wyrobów, prototypów, modeli, fotografii, prezentacji.
Honorowa statuetka i Dyplom Ministra Gospodarki oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z okazji XXI-ej Gali Wynalazków Nagrodzonych prezentowanch na Światowych Targach Wynalazczości, organizowanych pod patronatem Ministra Gospodarki oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zostały przyznane wynalazkowi Pana Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Kukwy – Conopy Indirect Calorimetry System, będącym rodzajem specjalnego kombinezonu-skafandra, zintegrowanego z kapturem, tak, aby mierzyć wentylację z całego ciała oraz mającego możliwość podawania różnych mieszanek gazowych. Posiada on też możliwość podłączania dodatkowych urządzeń takich jak kapnograf czy też system pomiarowy. Ponadto posiada on możliwość zakładania pacjentowi innych elektrod do przeprowadzenia badania EEG, i innych. Skafander ten mam być jednym z kluczowych elementów  wyposażenia do projektu  „Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu”