Opublikowanie trzeciej części odpowiedzi

Dnia 21 października 2013 r. na stronie internetowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego została opublikowana trzecia część odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania, pt. „Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz  chorób z tym związanych” przedmiotem, którego jest ” zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych” (http://www.usk-olsztyn.pl/index.php/2013-03-24-10-45-14/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-14-000-euro/68-34-2013-zakup-wyposazenia-do-laboratoriow-badania-droznosci-gornych-drog-oddechowych-i-chorob-powiazanych-dotyczy-projektu-pt-budowa-laboratoriow-badania-droznosci-drog-oddechowych-oraz-chorob-z-tym-zwiazanych) .

Udzielenie trzeciej części odpowiedzi

Dnia 21 października 2013 r.  Zamawiający udzielił trzeciej części odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania, pt. „Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz  chorób z tym związanych” przedmiotem, którego jest ” zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych”

Opublikowanie ogłoszenia

Dnia 17 października 2013 r.  na stronie internetowej Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie  ogłoszenia o zamówieniu , którego przedmiotem był : Zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych (nr 2013/S 202-349165).

Ogłoszenie dotyczyło:
Terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający informował, że w związku z bardzo dużą liczbą zapytań oraz udzielonych odpowiedzi przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 28 października 2013 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zmiany dat w pozostałej dokumentacji przetargowej dokonuje się odpowiednio. (http://www.usk-lsztyn.pl/images/Przetargi/Powyzej14000/34_2013/ENOTICES_szu-2013-140084-F14-PL.pdf ).

Opublikowanie drugiej części odpowiedzi

Dnia 16 października 2013 r. na stronie internetowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego została opublikowana druga część odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania, pt. „Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz  chorób z tym związanych” przedmiotem, którego jest ” zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych” (http://www.usk-olsztyn.pl/index.php/2013-03-24-10-45-14/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-14-000-euro/68-34-2013-zakup-wyposazenia-do-laboratoriow-badania-droznosci-gornych-drog-oddechowych-i-chorob-powiazanych-dotyczy-projektu-pt-budowa-laboratoriow-badania-droznosci-drog-oddechowych-oraz-chorob-z-tym-zwiazanych) .