Na stronie internetowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zostało opublikowane ogłoszenie

Dnia 19 listopada 2013 r. na stronie internetowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu  zamówieniu , którego przedmiotem był : Zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych (http://www.usk-olsztyn.pl/index.php/2013-03-24-10-45-14/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-14-000-euro/68-34-2013-zakup-wyposazenia-do-laboratoriow-badania-droznosci-gornych-drog-oddechowych-i-chorob-powiazanych-dotyczy-projektu-pt-budowa-laboratoriow-badania-droznosci-drog-oddechowych-oraz-chorob-z-tym-zwiazanych) .

Opublikowane ogłoszenie

Dnia 19 listopada 2013 r. na stronie internetowej Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu  zamówieniu , którego przedmiotem był : Zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych ( nr 2013/S 224-389796).

Podpisanie umowy

Dnia 13 listopada 2013r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie została podpisana przez Pana Dyrektora Leszka Dudzińskiego z firmą Synektik S.A. w Warszawie  umowa na  wykonanie zdania pod nazwą: „Budowa laboratoriów badania drożności  dróg oddechowych oraz chorób z tym związanych” przedmiotem, którego jest „Zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych”. W imieniu Synektik S.A umowę podpisał Pan Dyrektor ds. Sprzedaży Waldemar Magnuszewski.

Wynik przetargu

Dnia 6 listopada 2013 r. zostało ogłoszone zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty w związku z przetargiem na: Zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych - Dotyczy projektu pt. Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób z tym związanych.
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez:
SYNEKTIK S.A.
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa