Podpisanie umowy

Dnia 27 marca 2013r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Olsztynie, w obecności JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Pana prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Jacka Protasa, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, celem którego jest realizacja przedsięwzięcia znanego pod nazwą: “Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób z tym związanych”.

Register to read more...

112 MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZCZOŚCI CONCOURS LÉPINE 2013

112 MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZCZOŚCI
CONCOURS LÉPINE 2013
30.04. - 12.05. 2013, ParyżHONOROWY PATRONAT NAD TARGAMI:
PREZYDENT FRANCJI ORAZ PREFEKT POLICJI PARYŻA

HONOROWY PATRONAT NAD PAWILONEM POLSKIM:

Register to read more...