Udzielenie drugiej części odpowiedzi

Dnia 16 października 2013 r.  Zamawiający udzielił drugiej części odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania, pt. „Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz  chorób z tym związanych” przedmiotem, którego jest ” zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych” tj.:
BiaMediTek Sp. z o.o.,  – pytania z dn. 26.09.2013 r.

Opublikowanie odpowiedzi

Dnia 15 października 2013 r. na stronie internetowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego została opublikowana pierwsza część odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania, pt. „Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz  chorób z tym związanych” przedmiotem, którego jest ” zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych” (http://www.usk-olsztyn.pl/index.php/2013-03-24-10-45-14/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-14-000-euro/68-34-2013-zakup-wyposazenia-do-laboratoriow-badania-droznosci-gornych-drog-oddechowych-i-chorob-powiazanych-dotyczy-projektu-pt-budowa-laboratoriow-badania-droznosci-drog-oddechowych-oraz-chorob-z-tym-zwiazanych) .

Udzielenie pierwszej części odpowiedzi

Dnia 15 października 2013 r.  Zamawiający udzielił pierwszej części odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania, pt. „Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz  chorób z tym związanych” przedmiotem, którego jest ” zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych”

Wyrok w sprawie odwołania

Dnia 4 października 2013 r. zapadł wyrok  w sprawie odwołania wniesionego przez Odwołującego, którym był: OTICON POLSKA Sp. z o.o. w postepowaniu prowadzonym przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie w przedmiocie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych.

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpatrzeniu w dniu 4 października ww. odwołania, orzekła oddalenie odwołania.