Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo, Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ma zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą realizacji projektu pn.: „Innowacyjny Szpital”. Celem projektu było zwiększenie efektywności leczenia chorób układu oddechowego i chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego poprzez doposażenie Klinik, Oddziałów i Pracowni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Konferencja odbędzie się 16 stycznia 2020 r. o godz. 11 w auli (I

Czytaj więcej »

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W dniu 30 maja 2018 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Czytaj więcej »