O projekcie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje projekt pt.
„Rozwój i promocja e-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”
współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 7.2 – Promocja i ułatwianie dostępu do usług informatycznych
Poddziałanie 7.2.1 – Usługi i aplikacje dla obywateli

Całkowity koszt projektu - 2 675 229,00 zł
Kwota dofinansowana środkami publicznymi - 85 % - 2 273 944,65 zł
Wkład własny beneficjenta - 15% - 401 284,35 zł

Głównym celem projektu jest promocja i rozwój e-usług dla zdrowia oferowanych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie. Kolejnym celem projektu jest informatyzacja Centralnej Sterylizatorni w celu poprawy jakości oferowanych usług medycznych oraz usprawnienia organizacji wewnętrznej poprzez lepsze zarządzanie procesami w tym dziale, w tym zarządzanie gospodarką magazynową, czasem pracy personelu, który będzie mniej obciążony oraz wyeliminowaniem ryzyka powstania groźnych błędów dzięki właściwemu nadzorowi procesów tam zachodzących. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Centralnej Sterylizatorni pozwali na znaczącą redukcję czasu i kosztów funkcjonowania całej jednostki ponieważ wpływ tych działów ma bezpośrednie przełożenie na cały podmiot. Jest to szczególnie pożądane w placówkach sektora ochrony zdrowia, które od wielu lat borykają się z istotnymi problemami finansowymi. W celu poprawy jakości świadczonych usług celowe jest wdrożenie oprogramowania dotyczącego diet pacjentów w celu ustalenia odpowiednich zaleceń żywieniowych pacjentom Szpitala. Następnym celem szczegółowym projektu jest poprawa stanu sieci teleinformatycznej w nowym budynku Szpitala w celu zapewnienia dla niej optymalnej funkcjonalności oraz zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanych danych.
Przedmiotem projektu zakup wyposażenia, które umożliwi Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu świadczenie nowych e-usług oraz usprawni organizacje wewnętrzną jednostki. Infrastrukturę projektu stanowić będą miedzy innymi: Punkt Bezpiecznego Przechowywania Danych (klimatyzacja, zasilacze awaryjne – 3 szt., serwery – 3 szt.); routery – 2 szt.; przełączniki typu A – 2 szt.; przełączniki typu AA – 5 szt.; przełączniki typu AAA – 26 szt.; punkty dostępowe – 330 szt.; firewall nowej generacji – 1 zestaw; punkty sieci bezprzewodowej – 200 szt.; kontrolery sieci bezprzewodowej – 1 zestaw; drukarki kodów kreskowych – 5 szt.; bezprzewodowe skanery kodów kreskowych – 6 szt.; drukarki do komputerów monochromatyczne - 5 szt.; urządzenia skanująco-kopiująco-drukujące A3 – 2 szt.; komputery stacjonarne z wyposażeniem – 8 szt.; komputery przenośne – 2 szt.; oprogramowanie zabezpieczające pocztę elektroniczną przed spamem – 1 zestaw; licencje i suporty dla kontrolerów i punktów dostępowych – 1 zestaw; kwalifikowane podpisy elektroniczne – 10 szt.; komunikator dający możliwość przesyłania strumieni audio i video – 1 szt.; oprogramowanie dotyczące diet pacjentów – 1 zestaw; wdrożony system informatyczny Centralnej Sterylizatorni – 1 szt.; wdrożone moduły dodatkowych e-usług.
Dzięki realizacji projektu powstanie 10 usług on-line, które powstaną dzięki powstaniu serwisu internetowego z e-usługą e-czytnik, zakupie modułów dodatkowych e-usług wraz z licencjami oraz niezbędnymi do ich wdrożenia, instalacji i konfiguracji usługami informatycznymi.

NEWSLETTER
Licznik odwiedzin

0215063
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiacu
W poprzednium miesiacu
Wszystkich odwiedzin
25
46
167
641
406
2575
215063

Forecast Today
48

5.75%
10.46%
1.66%
1.82%
0.41%
79.90%
Online (15 minutes ago):2
2 guests
no members

Twój adres IP:44.212.94.18