Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych

W dniu 6 listopada 2013 r. wszczęto postępowanie w formie zapytania ofertowego na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Podpisanie umowy z Konsorcjum: Textus Virtualis Sp.z o.o. oraz Synektik S.A.

W dniu 23 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a  Konsorcjum: Textus Virtualis Sp.z o.o. oraz Synektik S.A, przedmiotem której było wykonanie zadania pod nazwą  „Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie wyników przetargu na „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie”

Dnia 19 sierpnia 2013 r. dokonano wyboru oferenta w przetargu  na „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie”. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyło Konsorcjum: Textus Virtualis Sp.z o.o., ul. Pabianicka 1, 04-219 Warszawa oraz Synektik S.A., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.