Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego

Dnia 26 lutego 2013r. na oficjalnej stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, została przesłana do publikacji informacja dotycząca przetargu nieograniczonego - “Świat e-usług dla zdrowia - informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” - numer publikacji - 2013/S 043-068496.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Dnia 28 grudnia 2012r. w Olsztynie, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu (UDA-RPWM.07.02.01-28-021/12-00), celem której jest realizacja przedsięwzięcia znanego pod nazwą: “Świat e-usług dla zdrowia - informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie”. Głównym celem niniejszego projektu jest wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w celu poprawy jakości oferowanych usług medycznych poprzez możliwość świadczenia wysokiej jakości usług cyfrowych oraz usprawnienia procesów zarządzania zarówno częścią "białą" jak i "szarą" jednostki.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Ogłoszenie przetargu na „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie”

W dniu 1 marca 2013 r. został ogłoszony przetarg  na wykonanie zadania pod nazwą  „Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie obejmowało m.in. zakup infrastruktury tj. oprogramowanie, systemy szpitalne, drukarki, monitory diagnostyczne itd.

Podpisanie umowy na usługę wykonania strony internetowej

W dniu 27 lutego 2013 r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a firmą TEMERTECH Sp. z o.o. Przedmiotem umowy była usługa wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.