Ogłoszenie przetargu na „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie”

W dniu 28 czerwca 2013 r. został ogłoszony przetarg  na wykonanie zadania pod nazwą  „Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie obejmowało m.in. zakup infrastruktury tj. oprogramowanie, systemy szpitalne, drukarki, monitory diagnostyczne itd.

Podpisanie umowy na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych

W dniu 25 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a firmą SKYBRAND Michał Szanter. Przedmiotem umowy była usługa wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wybór najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych

W dniu 23 kwietnia 2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą była oferta firmy: SKYBRAND Michał Szanter z Olsztyna.