Aneks do umowy o dofinansowanie projektu

Dnia 05 marca 2013r. w Olsztynie, został podpisany Aneks do umowy o dofinansowanie projektu (UDA-RPWM.07.02.01-28-021/12-00), znanego pod nazwą: “Świat e-usług dla zdrowia - informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie”.