Działania promocyjne

Dnia 27.02.2013r. została podpisana umowa z firmą Temertech Sp.z o.o.
W zakresie prowadzenia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie działań promocyjnych do projektu “Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie”.
Jednym z celów działań promocyjnych zawartych w Studium Wykonalności, było stworzenie i prowadzenie strony www projektu.