Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Color has a deprecated constructor in /var/www/html/templates/gantry/features/color.php on line 11
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie - AktualnościRozmiar tekstu

Kontrola ex-post zrealizowanego projektu pt. „Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie“

W dnia 26-27 września 2013 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie, odbyła się na miejscu oficjalna kontrola ex-post zrealizowanego projektu pt. „Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie“. Projektu jest dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, DZIAŁANIE: 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. Numer Projektu POIS 12.02.00-00-003/08.
Kontrola objęła m.inn. sprawdzenie zakupionego w ramach projektu sprzętu w miejscu użytkowania, czyli Klinikę Otorynolarngologii chrób głowy i szyi, Klinikę Neurochirurgii, Klinikę Chirurgii Ogólnej I Onkologicznej oraz Blok Operacyjny.
Kolejnym elementem podlegającym kontroli było sprawdzenie i weryfikacji dokumentacji projektowej, przetargowej oraz finansowo-księgowej.
Kontrolę przeprowadzili pracownicy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

Wizyta w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach

W związku z realizacją projektu „Budowa infrastruktury B+R w postaci
urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i
przywracania czynności życiowych”, dnia 12 sierpnia 2013r. odbyła się wizyta
w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach.
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
Celem wizyty było zwiedzenie „Laboratorium medycznego – symulatora szpitala“. Fotografie z wizyty.

Konferencja prasowa podsumowująca projekt „Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie“

Dnia 05.07 2013 r. odbyła się oficjalna konferencja prasowa podsumowująca zrealizowany przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie projekt pt. „Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie“. Realizacja projektu jest dofinansowana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, DZIAŁANIE: 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym w wysokości 2 454 908,00 PLN.Całkowita wartość projektu wyniosła 2 455 034,96 PLN.

Podsumowania realizowanego działania dokonali:

  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie;
  • lek. stom. Leszek Władysław Dudziński – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
  • dr hab. n. med. Jerzy St. Gielecki, prof. UWM - Prodziekan ds. Kształcenia
  • Agnieszka Wasilewska - Project Manager

W konferencji oprócz znanych w świecie medycznym zaproszonych gości z kraju i zagranicy w tym Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Immanuela Kanta w Kaliningradzie – Pana Siergieja Władimirowicza Korienjewa, uczestniczyli także przedstawiciele czołowych producentów sprzętu medycznego.
Konferencja prasowa odbyła się z udziałem wielu przedstawicieli mediów regionalnych.

Montaż wysokospecjalistycznego cyfrowego urządzenia RTG

Dnia 10.06.2013r. w nowym budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie zakończył się montaż wysokospecjalistycznego cyfrowego urządzenia RTG zakupionego w ramach projektu pt. „Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 12.2 – Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Projekty w realizacji

cmkp

 

innovative

 

akredyt