Rozmiar tekstu

Monitoring UE projektu wsp贸艂pracy transgranicznej

Dnia 12.06.2013r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie planowany jest monitoring przez UE projektu wsp贸艂pracy transgranicznej 鈥濰igh quality surgery over borders鈥. Na podstawie niniejszego monitoringu przygotowany b臋dzie raport z realizacji najciekawszych przedsi臋wzi臋膰 dla Komisji Europejskiej.
Projekt niniejszy realizowany jest pod kierownictwem naukowym Pana Prof. Dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza. W ramach projektu po stronie polskiej zakupione zostan膮 m.inn: wysokiej jako艣ci symulator - Transgraniczne Centrum Treningowe Umiej臋tno艣ci Neurochirurgicznych oraz wysokiej jako艣ci Transgraniczne Centrum Treningowe Umiej臋tno艣ci Pooperacyjnych.
Po stronie rosyjskiej partnerami s膮 Uniwersytet Emmanuela Kanta oraz Regionalny Szpital Kliniczny w Kaliningradzie. W ramach projektu zrealizowane zostanie tam Transgraniczne Centrum Symulacji Laparoskopowych oraz Transgraniczne Centrum Symulacji Endoskopowych.
Warto podkre艣li膰, 偶e jest to pierwsze tej rangi mi臋dzynarodowe wydarzenie w ramach wsp贸艂pracy transgranicznej. Pierwsze przedsi臋wzi臋cie pomi臋dzy dwoma krajami w dziedzinie edukacji i zdrowia. W pocz膮tkowej fazie zostan膮 utworzone po obu stronach granicy laboratoria szkoleniowe dla lekarzy i przeprowadzone zostan膮 szkolenia, nast臋pnie zorganizowane zostan膮 systemy edukacji w tych centrach.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Dnia 29 marca 2013r. w siedzibie Urz臋du Marsza艂kowskiego Olsztynie, w obecno艣ci JM Rektora Uniwersytetu Warmi艅sko-Mazurskiego w Olsztynie Pana prof. dr hab. Ryszarda G贸reckiego oraz Marsza艂ka Wojew贸dztwa Warmi艅sko-Mazurskiego Pana Jacka Protasa, zosta艂a podpisana umowa o dofinansowanie projektu, celem kt贸rego jest realizacja przedsi臋wzi臋cia znanego pod nazw膮: 鈥淏udowa laboratori贸w badania droz虈nos虂ci dr贸g oddechowych oraz chor贸b z tym zwia台zanych鈥.Niniejszy projekt wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, O艣 Priorytetowa 1 - Przedsi臋biorczo艣, Dzia艂anie 1.1 - Wzrost konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw, Poddzia艂anie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworz膮ce powi膮zania kooperacyjne pomi臋dzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsi臋biorstwami.
Ca艂kowity koszt realizacji projektu wynosi: 3.999.675,00PLN
Celem projektu jest budowa do kon虂ca 2014 roku laboratori贸w badania droz虈nos虂ci dr贸g oddechowych i chor贸b powia台zanych. Planowane jest utworzenie 4 laboratori贸w:

  • laboratorium (pracownia) otoneurologiczne
  • laboratorium oceny droz虈nos虂ci dr贸g oddechowych w stanie us虂pienia
  • laboratorium badania zaburzen虂 oddychania podczas snu
  • laboratorium oceny droz虈nos虂ci dr贸g oddechowych.

Czytaj wi臋cej: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

呕yczenia