Rozmiar tekstu

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu na terenie USK oraz automatyczny system wjazdu

W związku ze zmianą organizacji ruchu na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, oraz uruchomieniem automatycznego systemu wjazdu, informuje się, że od 01.07.2014r., abonamentowe karty  wjazdu - tzw. „zielone“ oraz „różowe“ tracą ważność.
Od 25.06.2014r. w kasie USK (budynek Administracji Szpitala – I p.) w godzinach 8.00-14.00, będą wydawane nowe, abonamentowe karty wjazdu do systemu  automatycznego, obowiązującego od 01.07.2014r.  Pracownicy posiadający karty zielone mogą je wymienić bez składania wnisoku o jej wydanie, zaś  posiadacze kart różowych zobowiązani są do złożenia wniosku (stanowiącego załącznik do niniejszego pisma) w kancelarii  Szpiatala. Prosimy o zgłaszanie pełnych nazw firm i działalności, które będą konieczne do wystawiania faktur przez firme obsługującą system wjazdu na teren USK.

Jednocześnie informujemy, że nowe karty będą JEDYNYMI działającymi w systemie automatycznym.

Wjazd na teren Szpitala możliwy będzie tylko na zasadach ogólnych (płatność godzinowa w/g cenika) albo za pomocą karty abonamentowej.

Dlatego też prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem korzystania z systemu kontroli wjazdu  na teren USK w Olsztynie“ i  załącznikami:

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KART WJAZDOWYCH

  1. Za zgubioną  kartę opłata w wysokości  50,00 zł.
  2. Karty wydawane są w kasie, na podstawie wniosku zakceptowanego przez Dyrektora USK.
  3. Wnioski należy składać w kancelarii Szpitala.

Podpisanie umowy na dostawę wyposażenia z postępowania „Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu”

W dniu 18 czerwca 2014 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie została podpisana przez Pana Dyrektora Leszka Dudzińskiego z firmą Labo Cllinic Sp. z o.o. w Olsztynie, umowa na dostawę wyposażenia do projektu „Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość, Działania 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami

Spotkanie informacyjne dla lekarzy o projekcie "Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób z tym związanych”

W dniu 13.06.2014r. odbyło się spotkanie informacyjne z lekarzami różnych specjalizacji omawiające projekt, znany pod nazwą “Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób z tym związanych”,  współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczoś, Działanie 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami. Spotkanie to otworzyła Pani Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk Medycznych UWM – dr n. med. Anna Żurada. Prowadził je Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa. Osoba współprowadzącą z ramienia Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie - Pana Dyrektora Leszka Dudzińskiego, był jego zastępca - Pan Mirosław Kochański

Konferencja zamykająca projekt “Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób z tym związanych”

W dniu 13.06.2014r. odbyła się konferencja podsumowująca - zamykająca projekt, znany pod nazwą “Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób z tym związanych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 – Przedsiębiorczość , Działanie  1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami. Otworzyła Pani Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk Medycznych UWM – dr n. med. Anna Żurada. Prowadził je Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa. Osoba współprowadzącą z ramienia Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie - Pana Dyrektora Leszka Dudzińskiego, był jego zastępca - Pan Mirosław Kochański. W spotkaniu wzięli udział lekarze różnych specjalizacji, zaproszeni goście oraz lokalne media

Projekty w realizacji

cmkp

 

innovative

onkoinnovative

akredyt

akredyt

 budzik.jpg