Rozmiar tekstu

Dla wszystkich poradni dostępna jest usługa e-rejestracji

 

PORADNIE

Poradnia Chirurgiczna

dr n. med. Waldemar Kurpiewski

dr n. med. Marek Kowalczyk

dr n. med. Wit Juśkiewicz

lek. Jacek Lasocki

lek. Krzysztof Batia

lek. Łukasz Dyśko

lek. Łukasz Klepacki

Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz

lek. stom. Romuald Muczyń

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedyczna

lek. Leszek Gierałtowski

lek. Jan Miklulski

lek. Piotr   Iwulski

Poradnia Dermatologiczna

lek. Krzysztof Przybylski

Poradnia Endokrynologiczna

dr n. med. Ewa Aksamit - Białoszewska

lek. Urszula Tarasiewicz

lek. Magdalena Szychlińska

Poradnia Ginekologiczna

lek. Andrzej Kawka

lek. Ireneusz Dywański

Poradnia Kardiologiczna

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński

dr n. med. Beata Moczulska

dr n. med. Maciej Żechowicz

Poradnia Medycyny Pracy

lek. Ireneusz Dywański

Poradnia Neurochirurgiczna

prof. n. med. Wojciech Maksymowicz

dr n. med. Mariusz Sowa

lek. Andrzej Sobieraj

lek. Mateusz Skomorowski

Poradnia Neurologiczna

dr n. med. Tomasz Siwek

dr n med. Beata Zwiernik

lek. Małgorzata Czarniawska

Poradnia Okulistyczna

lek. Katarzyna Grudzińska

Poradnia Otorynolaryngologiczna

lek. Janusz Snopek

Poradnia Rehabilitacyjna

lek. Grażyna Żardecka

Poradnia Reumatologiczna

lek. Barbara Brodzińska - Mnich

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

lek. Zofia Jasińska - Budzisz

lek. Kamil Mydło

lek. Małgorzata Konrad

lek. Maria Sielczak

lek.Magdalena Mikulska

Psychiatra - konsultacje

lek. Małgorzata   Borkowska - Sztachańska

Gabinet Logopedyczny

mgr Rakowska Agnieszka - neurologopeda

mgr Edyta Zomkowska - neurologopeda

PRACOWNIE i OŚRODKI

Pracownia Neurofizjologii - EEG

dr n. med. Tomasz Siwek

Pracownia Neurofizjologii - EMG

dr n. med. Andrzej Tutaj

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi

mgr Iwona Kowalczyk - kierownik

mgr Joanna Bicka

mgr Ewa Kujawska

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

lek.Marian Romanowski 

mgr Tomasz Iwulski - fizjoterapeuta

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

dr n. med. Tadeusz Żechowicz

mgr Marcin Wojarski - fizjoterapeuta 

Apteka Szpitalna

mgr farm. Bożena Korczakowska - kierownik

Pracownia Neurologopedii

i

Neuropsychologii Klinicznej

Koordynator: mgr Agnieszka Rakowska - specjalista neurologopedii

dr n. med. Edyta Zomkowska - specjalista neurologopedii

mgr Kamila Lewicka - psycholog

mgr Dorota Mroczkowska - psycholog

ZAKŁADY

Zakład Diagnostyki Obrazowej

lek. Tomasz Widawski

lek. Jerzy Ostrowski

lek.Jamina Kamińska

lek. Bogusław Ewko

Lek. Maciej Michalak

mgr Anna Smolik - Jelonek - kierownik zespołu techników elektroradiologii

mgr Kamila Milewska - elektroradiolog

lic. Igor Drozd - elektroradiolog

Michał Grzelak - elektroradiolog

Martyna Mazurek - elektroradiolog

Pieloch Sylwia - elektroradiolog

Piotrowska Ewelina - elektroradiolog

Żeńczak Dawid  elektroradiolog 

Dorota Zeliaś - pielęgniarka

Zakład Fizjoterapii

mgr Teresa Wiśniewska - fizjoterapeuta

mgr Michał Ziółkiewicz - fizjoterapeuta

mgr Regina Liszewska - fizjoterapeuta

mgr Małgorzata Pliszka - fizjoterapeuta

mgr Marianna Rajkowska - fizjoterapeuta

Jadwiga Sienkiewicz - fizjoterapeuta

Zakład Medycyny Nuklearnej

dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła

Pracownia Histopatologii

Hanna Majewska

Koordynator Przychodni

mgr piel. Łucja Romanowska

Koordynator Pakietu Onkologicznego

Monika Duchna