Rozmiar tekstu

Dla wszystkich poradni dost臋pna jest us艂uga e-rejestracji

 

PORADNIE

Poradnia Chirurgiczna

dr n. med. Waldemar Kurpiewski

dr n. med. Marek Kowalczyk

dr n. med. Wit Ju艣kiewicz

lek. Jacek Lasocki

lek. Krzysztof Batia

lek. 艁ukasz Dy艣ko

lek. Janusz Micha艂owski

Poradnia Chirurgii Szcz臋kowo - Twarzowej

lek. stom. Romuald Muczy艅

lek. stom. Joanna Krysztopik

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedyczna

lek. Leszek Giera艂towski

lek. Jan Miklulski

lek. Piotr   Iwulski

Poradnia Dermatologiczna

lek. Krzysztof Przybylski

Poradnia Endokrynologiczna

dr n. med. Ewa Aksamit - Bia艂oszewska

lek. Urszula Tarasiewicz

lek. Magdalena Szychli艅ska

Poradnia Ginekologiczna

lek. Andrzej Kawka

lek. Ireneusz Dywa艅ski

Poradnia Kardiologiczna

dr hab. n. med. Leszek Gromadzi艅ski

dr n. med. Beata Moczulska

Poradnia Medycyny Pracy

lek. Ireneusz Dywa艅ski

Poradnia Neurochirurgiczna

dr n. med. Mariusz Sowa

lek. Marek Derenda

lek. Andrzej Majchrowski

Poradnia Neurologiczna

dr n. med. Tomasz Siwek

dr n med. Beata Zwiernik

lek. Ma艂gorzata Czarniawska

Poradnia Okulistyczna

lek. Teodor M膮czy艅ski

Poradnia Otorynolaryngologiczna

lek. Janusz Snopek

Poradnia Rehabilitacyjna

lek. Weronika My艣liwy

Poradnia Reumatologiczna

lek. Barbara Brodzi艅ska - Mnich

Poradnia Foniatryczna  
Poradnia Hipertensjologiczna  
Poradnia Urologiczna  

Prof. dr hab. n. med. Marek Roslan
lek. Micha艂 Borowik

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

lek. Zofia Jasi艅ska - Budzisz

lek. Kamil Myd艂o

lek. Ma艂gorzata Konrad

lek. Maria Sielczak

lek. Magdalena Mikulska

Psychiatra - konsultacje

lek. Ma艂gorzata   Borkowska - Sztacha艅ska

Gabinet Logopedyczny

mgr Rakowska Agnieszka - neurologopeda

mgr Beata Nadziejko - G艂uszak

mgr Edyta Zomkowska - neurologopeda

PRACOWNIE i O艢RODKI

Pracownia Neurofizjologii - EEG

dr n. med. Tomasz Siwek

Pracownia Neurofizjologii - EMG

dr n. med. Andrzej Tutaj

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi

mgr Iwona Kowalczyk - kierownik

mgr Joanna Bicka

mgr Ewa Kujawska

O艣rodek Rehabilitacji Dziennej

mgr Tomasz Iwulski - fizjoterapeuta

O艣rodek Rehabilitacji Kardiologicznej

dr n. med. Tadeusz 呕echowicz

mgr Marcin Wojarski - fizjoterapeuta 

Apteka Szpitalna

mgr farm. Bo偶ena Korczakowska - kierownik

Pracownia Neurologopedii

i

Neuropsychologii Klinicznej

Koordynator: mgr Agnieszka Rakowska - specjalista neurologopedii

dr n. med. Edyta Zomkowska - specjalista neurologopedii

mgr Kamila Lewicka - psycholog

mgr Dorota Mroczkowska - psycholog

ZAK艁ADY

Zak艂ad Riadologii

Koordynator
dr n.med. Wojciech Czepiel

Kierownik Zespo艂u Techników Elektroradiologów
mgr Anna Smolik-Jelonek

Lekarze
dr n.med. Maciej Michalak
lek. El偶bieta Szatkowska
lek. Jerzy Ostrowski
lek. Janina Kami艅ska
lek. Bogus艂aw Ewko
lek. Tomasz Widawski

Zak艂ad Fizjoterapii

mgr Teresa Wi艣niewska - fizjoterapeuta

mgr Micha艂 Zió艂kiewicz - fizjoterapeuta

mgr Regina Liszewska - fizjoterapeuta

mgr Ma艂gorzata Pliszka - fizjoterapeuta

mgr Marianna Rajkowska - fizjoterapeuta

Jadwiga Sienkiewicz - fizjoterapeuta

Zak艂ad Medycyny Nuklearnej

 

dr hab. n. med. Jaros艂aw 膯wik艂a

lek. Bartosz Barto艣
lek. Sonia Konsek - Komorowska

Pracownia Histopatologii

Hanna Majewska

Koordynator Przychodni

mgr piel. 艁ucja Romanowska

Koordynator Pakietu Onkologicznego

Monika Duchna