Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Color has a deprecated constructor in /var/www/html/templates/gantry/features/color.php on line 11
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie - Informacje o KlinikachRozmiar tekstu

KLINIKA KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

Serdecznie witamy na stronach internetowych Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) w Olsztynie.

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych jest specjalistycznym Ośrodkiem leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. W Klinice znajduje się 25 łóżek, 4 z nich to łóżka Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

Klinika prowadzi działalność leczniczą, dydaktyczną i naukową w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych. Ośrodek dysponuje pracowniami diagnostycznymi (Echokardiografii, Badań Holterowskich i EKG, Testów wysiłkowych, Ergospirometrii, Ultrasonografii i Nieinwazyjnych Badań Naczyniowych), ponadto prowadzi Specjalistyczną Kardiologiczną Poradnię Przyszpitalną, oraz ściśle współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej USK.

Zespół Kliniki składa się z doświadczonych lekarzy klinicystów posiadających specjalizacje z chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii.Koordynatorem Kliniki jest dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Nasze zainteresowania kliniczne i naukowe związane są przede wszystkim z diagnostyką i leczeniem chorych z przewlekłą niewydolnością serca, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca i z zatorowością płucną. Prowadzimy także diagnostykę i leczenie powikłań kardiologicznych u pacjentów z chorobą nowotworową.

Klinika prowadzi badania naukowe u chorych z przewlekłą niewydolnością serca i zatorowością płucną oceniające nowe możliwości diagnostyki i leczenia. Prowadzi także badania oceniające wpływ nowych metod żywienia człowieka na zahamowanie miażdżycy i występowanie powikłań sercowo-naczyniowych wśród pacjentów z chorobami układu krążenia. Dodatkowo zajmuje się badaniami eksperymentalnymi w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.

W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne z chorób wewnętrznych i kardiologii dla studentów Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie. Bardzo ważnym elementem działalności Kliniki są aktywne Studenckie Koło Naukowe: Internistyczno-Kardiologiczne (opiekun dr hab. n. med. Leszek Gromadziński), oraz Kardioonkologiczne (opiekun dr. n. med. Maciej Żechowicz).

Lekarze kliniki

  • dr n. med. Beata Moczulska - specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog
  • dr. n. med. Maciej Żechowicz – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
  • lek. Urszula Łączkowska - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
  • lek. Paulina Nowek - kardiolog
  • lek. Robert Łowczak - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

  • lek. Anna Bryczkowska
  • lek. Sylwia Leśniewska
  • lek. Michał Smoliński
  • lek. Paulina Stempniewska-Gałecka
  • lek. Klaudia Samsel

 

 

Numery Telefonów Kontaktowych

Kierownik Kliniki

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

89/ 524 53 87

89/ 524 53 89

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Barbara Miłośnicka

89/ 524 53 90

Sekretariat Kliniki

Krystyna Stusio

89/ 524 53 91

Gabinet lekarski

89/ 524 53 85

89/ 524 56 39

89/ 524 53 94

89/ 524 56 43

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524 53 83

 

 

ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej jest specjalistycznym, 10-łóżkowym oddziałem szpitalnym zajmującym się leczeniem chorób w obrębie twarzoczaszki i szyi.

Lekarze Oddziału oprócz działalności klinicznej, prowadzą również działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Lekarskiego Warmińsko- Mazurskiego Uniwersytetu Medycznego w Olsztynie, jak również pracują w Specjalistycznej Poradni Chirurgii Szczękowo- Twarzowej przy Szpitalu Uniwersyteckim.

Zakres działalności oddziału

  • Wady szczękowo-twarzowe
  • Urazy twarzoczaszki (złamania środkowego i dolnego piętra twarzy, złamania oczodołów w tym rekonstrukcje kości oczodołów z wykorzystaniem przeszczepów kości własnej i przeszczepów alloplastycznych z wykorzystaniem planowania komputerowego i wydruku modelu 3D, lecenie wczesnych i późnych następstw urazów).
  • Nowotwory łagodne i złośliwe twarzoczaszki z natychmiastową rekonstrukcją w tym rekonstrukcją mikronaczyniową.
  • Zaniki kości szczęk (z zastosowaniem przeszczepów kości własnej i materiałów kościozastępczych)
  • Choroby gruczołów ślinowych, głównie ślinianek podżuchwowych i przyusznych z ewentualną rekonstrukcją nerwu twarzowego.
  • Stany zapalne twarzoczaszki- swoiste i nieswoiste.
  • Choroby zatok szczękowych
  • Choroby zatok obocznych nosa
  • Stany zapalne tkanek miękkich twarzy
  • Rekonstrukcje ubytków poresekcyjnych
  • Torbiele zębopochodne i niezębopochodne, w tym torbiele rozwojowe z jednoczasową rekonstrukcją ubytków przeszczepami.
  • Torbiele boczne szyi
  • Rekonstrukcja dna oczodołu

W Oddziale pracują doświadczeni lekarze specjaliści, stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe na kursach krajowych i zagranicznych. Wszyscy lekarze są członkami Europejskiego Towarzystwa chirurgów szczękowo-twarzowych (EUROFACES) oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów szczękowo-twarzowych (POLFACES).

W Oddziale prowadzone są badania naukowe w zespole z lekarzami laryngologii oraz mgr logopedii. Tematyka zainteresowań badawczych to: wykorzystanie druku 3D w nowoczesnych technikach rekonstrukcyjnych głowy i szyi, nowoczesne metody rekonstrukcyjne tkanki kostnej, zmiany w tkankach kostnych u pacjentów przewlekle leczonych kwasem zoledronowym, zmiany w układzie stomatognatycznym i w konsekwencji zmiany foniatryczne u pacjentów z nowotworami głowy i szyi.

Lekarze Oddziału prowadzą czynne szkolenia przed i podyplomowe młodszych kolegów. Dużą wagę przywiązujemy również do ścisłej współpracy ze studeckim Kolem Naukowym Chirurgii Głowy i Szyi Kalos Kagathos (opiekun: prof. Kukwa oraz dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz.

Koordynator Oddziału

  • lek. stom. Leszek Dudziński

Lekarze Oddziału

  • dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz
  • lek. stom. Romulad Muczyń
  • lek. dent. Aneta Sadoń
  • lek. dent. Joanna Krysztopik

Lekarze rezydenci

  • lek. dent. Anna Batia
  • lek. dent. Tomasz Rafałko
  • lek. dent. Tomasz Szubzda

Nr telefonów kontaktowych:

  • Koordynator Oddziału 89 524 56 26
  • Lekarze Oddziału 89 524 54 12
  • Dyżurka Pielęgniarek 89 524 54 14

 

KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY I SZYI

 

            W Klinice Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń z zakresu otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Zabiegi operacyjne obejmują wszystkie procedury z zakresu otorynolaryngologii oraz chirurgii głowy i szyi. Klinika zapewnia kompleksową diagnostykę w zakresie:

  • zaburzeń oddychania w czasie snu – z rejestracją parametrów czynnościowych w czasie snu.
  • drożności dróg oddechowych – z rejestracją parametrów czynnościowych w ciągu dnia, cefalometria, tomografia stożkowa
  • stanu narządu słuchu z oceną endoskopową (audiologia kliniczna), szumów usznych i niedosłuchu
  • zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
  • diagnostyki rynologicznej i alergologicznej z oceną endoskopową
  • zaburzeń z zakresu foniatrii z oceną stroboskopową
  • diagnostyki i leczenia nowotworów łagodnych i złośliwych głowy i szyi

W Klinice wykonywane są miedzy innymi:

  • operacje otologiczne: rekonstrukcji błony bębenkowej i pozostałych części aparatu przewodzącego dźwięk jako: tympano i ossikuloplastyka, operacyjne leczenie otosklerozy, rekonstrukcja jamy pooperacyjnej po operacji radykalnej; 4-ro warstwowo z płatem skórnym,, implanty BAHA
  • operacje nosa : septoplastyka, konchoplastyka, nasoantrostomia dolna,
  • endoskopowa chirurgia zatok przynosowych: (FESS) ze szczególnym uwzględnieniem zatoki klinowej
  • chirurgiczne leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu
  • endoskopowe leczenie zaburzeń drożności dróg łzowych
  • endoskopowa dekompresja nerwu wzrokowego po urazach oczodołu oraz operacje guzów oczodołu,
  • interdyscyplinarna chirurgia podstawy czaszki: diagnostyka i leczenie płynotoków, operacje guzów podstawy czaszki i oczodołu z wykorzystaniem technik endoskopowych i nawigacji śródoperacyjnej
  • leczenie operacyjne guzów łagodnych i złośliwych oraz patologii gruczołów ślinowych – przede wszystkim ślinianki przyusznej
  • chirurgia rekonstrukcyjna nerwu twarzowego i asymetrii twarzy
  • chirurgiczne leczenie porażeń nerwów czaszkowych i guzów w obrębie głowy i szyi
  • leczenie szumów usznych oraz niedosłuchów
  • chirurgiczne leczenie choroby Meniere'a z przecięciem nerwu przedsionkowego przez środkowy dół czaszki oraz metodą transympanalnego podawania leków.
  • w obrębie szpary głośni: mikrochirurgia krtani –usuwanie zmian z fałdów głosowych, fonochirurgia,
  • diagnostyka i leczenie zaburzeń emisji głosu, porażeń strun głosowych, zwężeń pod i nad głośniowych, arytenoidektomia, laterofiksacja strun głosowych
  • operacje onkologiczne głowy i szyi z przesunięciem uszypułowany płatów z sąsiedztwa -płata mięśnia piersiowego większego oraz przenoszenie płatów z mikro rekonstrukcją naczyniową

Czynne Pracownie na terenie Kliniki:

  • Pracowania Otoneurologiczna – ocena stanu narządu równowagi, badanie VNG, przepływów naczyniowych z ocean obrazowania,
  • Pracowania Audiologiczna:
  •     a) Audiometria tonalna, słowna, testy nadprogowe
  •     b) Audiometria impedancyjna (tympanometria, odruchy strzemiączkowe)
  • Pracownia Obiektywnych i Elektrofizjologicznych Badań Narządu Słuchu:
  •     a) Otoemisja akustyczna (SOAE, TEOAE, DPOAE)
  •     b) Słuchowe Potencjały Wywołane (ABR, MLR, EcoG i inne)
  • Pracowania Polisomnograficzna – Ocena zaburzeń oddychania podczas snu
  • Pracowania Drożności Górnych Dróg Oddechowych – czynnościowe badanie z maską
  • badanie ciśnień powstających podczas oddychania i jego zaburzeń w tym ich diagnostyka oraz ocena,

Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii to miejsce, gdzie promuje się najnowocześniejsze metody diagnostyki i leczenia schorzeń głowy i szyi. Nowoczesna aparatura w salach operacyjnych, intensywnej terapii i pracowniach zapewnia świadczenia usług na właściwym poziomie.

Ponadto Klinika zajmuje się działalnością naukową, badawczą i dydaktyczną. W Klinice prowadzi się zajęcia ze studentami Medycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

Kwalifikacja na przyjęcie do Kliniki odbywają się wyłącznie osobiście!

Codziennie w godz. 8:00- 9:00 w budynku Przychodni, poradnia otorynolaryngologiczna, pokój 144 (bez wcześniejszej rejestracji).

Proszę zabrać ze sobą skierowanie do szpitala, dokumenty medyczne dotyczące schorzeń laryngologicznych (do operacji zatok - płytę z badaniem TK lub MRI) oraz nazwy przyjmowanych leków.

---------------------------------------------------------

Po odbiór wyników prosimy zgłaszać się do sekretariatu kliniki

   we wtorki oraz piątki w godz. 10:00 - 12:00

 

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej

 

Klinika Chirurgii jest specjalistycznym Ośrodkiem leczenia operacyjnego zdarzeń ogólnochirurgicznych z wykorzystaniem mało inwazyjnych technik chirurgicznych ze szczególnym uwzględnieniem laparoskopii i torakoskopii.

Klinika dysponuje 17 łóżkami w salach jedno-, i trzy- osobowych wyposażonych w nowoczesne łóżka sterowane elektrycznie oraz osobne węzły sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, a także salą pooperacyjną trzy-łóżkową w pełni monitorowaną.

Klinika realizuje zadania w ramach kontraktu NFZ, a także działalność naukową i dydaktyczną w ramach Katedry Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej UWM.

Klinika jest także Ośrodkiem referencyjnym Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich w zakresie szkolenia podstawowego oraz zaawansowanych procedur laparoskopowych dla chirurgów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie operacji tarczycy, laparoskopowego leczenia otyłości olbrzymiej, choroby refluksowej przełyku, przepuklin pachwiny oraz przepuklin brzusznych a także chirurgii kolorektalnej. Korzystamy z nowocześnie wyposażonego Bloku Operacyjnego oraz szerokich możliwości nowoczesnej diagnostyki naszego szpitala.

Pracujemy w zespole interdyscyplinarnym dla dobra naszych chorych, którym oferujemy swoją wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie z życzliwością.

 

Kierownik Kliniki: dr n. med. Wiesław Pesta

Pielęgniarka Oddziałowa: lic. piel. Agnieszka Choromańska

Lekarze:

  • dr n. med Waldemar Kurpiewski

  • dr n. med. Marek Kowalczyk

  • dr n. med. Wit Juśkiewicz

  • lek. Jacek Lasocki

Lekarze Rezydenci:

  • lek. Krzysztof Batia

  • lek. Łukasz Dyśko

  • lek. Łukasz Klepacki

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest 6 łóżkowym oddziałem zajmującym się leczeniem pacjentów w stanach krytycznych i zagrażających ich życiu. Spełnia wszystkie wymogi pod względem wyposażenia sprzętu, prowadzenia diagnostyki i leczenia wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia

W Oddziale pracują doświadczeni lekarze specjaliści , ciągle podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe na kursach krajowych i zagranicznych., co skutkuje osiągnięciem certyfikatu międzynarodowych.

Klinika zajmuje się m.in.:

  • Leczeniem pacjentów niestabilnych hemodynamicznie-zawał, wstrząs kardiogenny, ostrą zdekompensowaną niewydolnością krążenia
  • Stanami zagrożenia życia, NZK, zespołami poresuscytacyjnymi
  • Ostrą niewydolnością wielonarządową : Ostra niewydolność trzustki, ostra niewydolność nerek,
  • Okołooperacyjną terapią chorych z wysokim ryzykiem znieczulenia i leczenia chirurgicznego
  • CUCM i inne patologie OUN(udary, guzy, stan padaczkowy..)
  • Zatruciami hipotermią
  • Śpiączkami
  • Ciężkimi zaburzeniami wodno-elektrolitowymi , kwasowo- zasadowymi -(mocznica, cukrzyca i inne)
  • Krwotokami , wstrząsem krwotocznym
  • Wstrząsem septycznym
  • Identyfikacją i przygotowaniem dawców narządowych
  • Terapią z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury niezbędnej do wsparcia/zastąpienia funkcji narządów
  • Zaawansowanym monitorowaniem pacjenta
  • Oddział charakteryzuje się inwazyjnością procedur
  • Wielodyscyplinarnością, gromadzeniem , przetwarzaniem , analizą wielu danych w możliwie najkrótszym czasie
  • Zakażeniami szczepami wielolekoopornymi
  • Stosowaniem protokołów leczniczych, skal prognostycznych oceniających w sposób bieżący stan ogólny chorego oraz jego przytomność
  • Transplantologia
  • Dializoterapią w systemach: CVVHD, CVVHDF, z antykoagulacją heparynową oraz Ci-Ca
  • Dializą albuminowa
  • Plazmaferezą ( MPS)

Kierownik Kliniki

  • dr n.med. Lidia Glinka

Lekarze Kliniki

  • lek. Radosław Borysiuk specjalista anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • lek. Izabela Mażewska specjalista anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • lek. Izabela Budzisz specjalista anestezjologii i Intensywnej terapii
  • lek. Sieniuta Paweł specjalista anestezjologii i Intensywnej terapii
  • lek. Gąsiorek Tomasz specjalista anestezjologii i Intensywnej terapii
  • lek. Michalina Olejniczak specjalista anestezjologii i Intensywnej terapii
  • lek. Braczkowska Małgorzata specjalista anestezjologii i Intensywnej terapii
  • lek. Jan Walczak specjalista anestezjologii i Intensywnej terapii
  • lek. Maciej Iwanowski

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji

  • lek. Iwona Golińska

Pielęgniarka koordynująca

  • mgr Jolanta Januszkiewicz specjalistka z anestezjologii i intensywnej opieki

 

Klinika Neurologii

Koordynator

  • Prof.dr hab. n. med. Marcin Mycko – specjalista neurolog

Zastępca koordynatora

  • Dr n. med. Tomasz Siwek – specjalista neurolog

Lekarze

  • Prof.dr hab. n. med. Selmaj Krzysztof – specjalista neurolog
  • Dr n. med. Beata Zwiernik – specjalista neurolog
  • Małgorzata Czarniawska – specjalista neurolog
  • Żurawska Anna- specjalista neurolog
  • Dębowski Łukasz – specjalista neurolog
  • Matyskieła Tomasz- specjalista neurolog
  • Drozd Tomasz – lekarz medycyny w trakcie specjalizacji
  • Winiarczyk Andrzej- lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
  • Dutkowska Karolina – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
  • Bądzelewska Maria- lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
  • Malec Marzena- lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
  • Gimeła-Dargiewicz Marta - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
  • Kozak-Siarkou Katarzyna lekarz rezydent w trakcie specjalizacji

 

Klinika Neurochirurgii

 

Kierownik kliniki

  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

Zastępca Kierownika Kliniki

  • dr hab. n. med. Monika Barczewska

Lekarze kliniki

  • dr hab. n. med. Anatol Dowżenko
  • lek. Andrzej Sobieraj
  • dr n. med. Krzysztof Dięgiel
  • dr n. med. Mariusz Sowa
  • dr n. med. Łukasz Grabarczyk
  • lek. Mateusz Skomorowski
  • lek. Anna Maruszewska
  • lek. Przemysław Nagórka
  • lek. Zbigniew Franca
  • lek. Safwan Bayassi
  • lek. Wojciech Pulka

 

 

 

 

Projekty w realizacji

cmkp

 

innovative

onkoinnovative

akredyt

akredyt