Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Color has a deprecated constructor in /var/www/html/templates/gantry/features/color.php on line 11
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie - Informacje o KlinikachRozmiar tekstu

KLINIKA KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

Serdecznie witamy na stronach internetowych Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) w Olsztynie.

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych jest specjalistycznym Ośrodkiem leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. W Klinice znajduje się 25 łóżek, 4 z nich to łóżka Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

Klinika prowadzi działalność leczniczą, dydaktyczną i naukową w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych. Ośrodek dysponuje pracowniami diagnostycznymi (Echokardiografii, Badań Holterowskich i EKG, Testów wysiłkowych, Ergospirometrii, Ultrasonografii i Nieinwazyjnych Badań Naczyniowych), ponadto prowadzi Specjalistyczną Kardiologiczną Poradnię Przyszpitalną, oraz ściśle współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej USK.

Zespół Kliniki składa się z doświadczonych lekarzy klinicystów posiadających specjalizacje z chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii.Koordynatorem Kliniki jest dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Nasze zainteresowania kliniczne i naukowe związane są przede wszystkim z diagnostyką i leczeniem chorych z przewlekłą niewydolnością serca, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca i z zatorowością płucną. Prowadzimy także diagnostykę i leczenie powikłań kardiologicznych u pacjentów z chorobą nowotworową.

Klinika prowadzi badania naukowe u chorych z przewlekłą niewydolnością serca i zatorowością płucną oceniające nowe możliwości diagnostyki i leczenia. Prowadzi także badania oceniające wpływ nowych metod żywienia człowieka na zahamowanie miażdżycy i występowanie powikłań sercowo-naczyniowych wśród pacjentów z chorobami układu krążenia. Dodatkowo zajmuje się badaniami eksperymentalnymi w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.

W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne z chorób wewnętrznych i kardiologii dla studentów Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie. Bardzo ważnym elementem działalności Kliniki są aktywne Studenckie Koło Naukowe: Internistyczno-Kardiologiczne (opiekun dr hab. n. med. Leszek Gromadziński), oraz Kardioonkologiczne (opiekun dr. n. med. Maciej Żechowicz).

Lekarze kliniki:

dr n. med. Beata Moczulska - specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog

dr. n. med. Maciej Żechowicz – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

lek. Urszula Łączkowska - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

lek. Paulina Nowek - kardiolog

lek. Robert Łowczak - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Paulina Stempniewska-Gałecka

lek. Klaudia Samsel-Piotrowska

lek. Sylwia Leśniewska

lek. Michał Smoliński

lek. Natalia Jaje

lek. Dominika Karbownik

 

 

Numery Telefonów Kontaktowych

Koordynator Kliniki

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński

89/ 524 53 87

89/ 524 53 89

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Barbara Miłośnicka

89/ 524 53 90

Sekretariat Kliniki

Krystyna Stusio

89/ 524 53 91

Gabinet lekarski

dr n. med. Beata Moczulska

dr n. med. Maciej Żechowicz

89/ 524 53 85

Gabinet lekarski

lek. Urszula Łączkowska

lek. Paulina Nowek

89/ 524 56 39

Gabinet lekarski

lek. Robert Łowczak

89/ 524 53 94

Gabinet lekarski

                             lek. Paulina Stempniewska-Gałecka

                             lek. Klaudia Samsel-Piotrowska

                             lek. Sylwia Leśniewska

                             lek. Michał Smoliński

                             lek. Natalia Jaje

                             lek. Dominika Karbownik

89/ 524 56 43

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524 53 83

 

 

ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Serdecznie witamy na stronie internetowej Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Oddział Chirurgii Szczękowo- Twarzowej jest specjalistycznym, 10- łóżkowym oddziałem szpitalnym zajmującym się leczeniem chorób w obrębie twarzoczaszki i szyi.

Lekarze Oddziału oprócz działalności klinicznej, prowadzą również działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Lekarskiego Warmińsko- Mazurskiego Uniwersytetu Medycznego w Olsztynie, jak również pracują w Specjalistycznej Poradni Chirurgii Szczękowo- Twarzowej przy Szpitalu Uniwersyteckim.

        W ramach Oddziału leczone są:

  • urazy twarzoczaszki (złamania środkowego i dolnego piętra twarzy, złamania oczodołów w tym rekonstrukcje kości oczodołów z wykorzystaniem przeszczepów kości własnej i przeszczepów alloplastycznych z wykorzystaniem planowania komputerowego i wydruku modelu 3D, lecenie wczesnych i późnych następstw urazów).
  • Nowotwory łagodne i złośliwe twarzoczaszki z natychmiastową rekonstrukcją w tym rekonstrukcją mikronaczyniową.
  • Wady szczękowo-twarzowe
  • Zaniki kości szczęk ( z zastosowaniem przeszczepów kości własnej i materiałów kościozastępczych)
  • Choroby gruczołów ślinowych, głównie ślinianek podżuchwowych i przyusznych z ewentualną rekonstrukcją nerwu twarzowego.
  • Stany zapalne twarzoczaszki- swoiste i nieswoiste.
  • Choroby zatok szczękowych
  • Torbiele zębopochodne i niezębopochodne, w tym torbiele rozwojowe z jednoczasową rekonstrukcją ubytków przeszczepami.

W Oddziale pracują doświadczeni lekarze specjaliści, stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe na kursach krajowych i zagranicznych. Wszyscy lekarze są członkami Europejskiego Towarzystwa chirurgów szczękowo-twarzowych (EUROFACES) oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów szczękowo-twarzowych (POLFACES).

W Oddziale prowadzone są badania naukowe w zespole z lekarzami laryngologii oraz mgr logopedii. Tematyka zainteresowań badawczych to: wykorzystanie druku 3D w nowoczesnych technikach rekonstrukcyjnych głowy i szyi, nowoczesne metody rekonstrukcyjne tkanki kostnej, zmiany w tkankach kostnych u pacjentów przewlekle leczonych kwasem zoledronowym, zmiany w układzie stomatognatycznym i w konsekwencji zmiany foniatryczne u pacjentów z nowotworami głowy i szyi.

Lekarze Oddziału prowadzą czynne szkolenia przed i podyplomowe młodszych kolegów. Dużą wagę przywiązujemy również do ścisłej współpracy ze studeckim Kolem Naukowym Chirurgii Głowy i Szyi Kalos Kagathos (opiekun: prof. Kukwa oraz dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz.

Koordynator Oddziału:

lek. stom. Leszek Dudziński

Lekarze Oddziału:

dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz

lek stom. Romuald Muczyń

Lekarze rezydenci w trakcie szkolenia z chirurgii szczękowo-twarzowej:

lek. dent. Joanna Krysztopik

lek. dent. Anna Batia

lek. dent. Tomasz Rafałko

Nr telefonów kontaktowych:

Koordynator Oddziału 89 524 56 26

Lekarze Oddziału 89 524 54 12

Dyżurka Pielęgniarek 89 524 54 14

 

KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY I SZYI

 

            W Klinice Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń z zakresu otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Zabiegi operacyjne obejmują wszystkie procedury z zakresu otorynolaryngologii oraz chirurgii głowy i szyi. Klinika zapewnia kompleksową diagnostykę w zakresie:

a) zaburzeń oddychania w czasie snu – z rejestracją parametrów czynnościowych w czasie snu.

b) drożności dróg oddechowych – z rejestracją parametrów czynnościowych w ciągu dnia, cefalometria, tomografia stożkowa

c) stanu narządu słuchu z oceną endoskopową (audiologia kliniczna), szumów usznych i niedosłuchu

d) zawrotów głowy i zaburzeń równowagi

e) diagnostyki rynologicznej i alergologicznej z oceną endoskopową

f) zaburzeń z zakresu foniatrii z oceną stroboskopową

g) diagnostyki i leczenia nowotworów łagodnych i złośliwych głowy i szyi

W Klinice wykonywane są miedzy innymi:

- operacje otologiczne: rekonstrukcji błony bębenkowej i pozostałych części aparatu przewodzącego dźwięk jako: tympano i ossikuloplastyka, operacyjne leczenie otosklerozy, rekonstrukcja jamy pooperacyjnej po operacji radykalnej; 4-ro warstwowo z płatem skórnym,, implanty BAHA

- operacje nosa : septoplastyka, konchoplastyka, nasoantrostomia dolna,

- endoskopowa chirurgia zatok przynosowych: (FESS) ze szczególnym uwzględnieniem zatoki klinowej

- chirurgiczne leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu

- endoskopowe leczenie zaburzeń drożności dróg łzowych

- endoskopowa dekompresja nerwu wzrokowego po urazach oczodołu oraz operacje guzów oczodołu,

- interdyscyplinarna chirurgia podstawy czaszki: diagnostyka i leczenie płynotoków, operacje guzów podstawy czaszki i oczodołu z wykorzystaniem technik endoskopowych i nawigacji śródoperacyjnej

- leczenie operacyjne guzów łagodnych i złośliwych oraz patologii gruczołów ślinowych – przede wszystkim ślinianki przyusznej

- chirurgia rekonstrukcyjna nerwu twarzowego i asymetrii twarzy

- chirurgiczne leczenie porażeń nerwów czaszkowych i guzów w obrębie głowy i szyi

- leczenie szumów usznych oraz niedosłuchów

- chirurgiczne leczenie choroby Meniere'a z przecięciem nerwu przedsionkowego przez środkowy dół czaszki oraz metodą transympanalnego podawania leków.

- w obrębie szpary głośni: mikrochirurgia krtani –usuwanie zmian z fałdów głosowych, fonochirurgia,

- diagnostyka i leczenie zaburzeń emisji głosu, porażeń strun głosowych, zwężeń pod i nad głośniowych, arytenoidektomia, laterofiksacja strun głosowych

- operacje onkologiczne głowy i szyi z przesunięciem uszypułowany płatów z sąsiedztwa -płata mięśnia piersiowego większego oraz przenoszenie płatów z mikro rekonstrukcją naczyniową

Czynne Pracownie na terenie Kliniki:

1) Pracowania Otoneurologiczna – ocena stanu narządu równowagi, badanie VNG, przepływów naczyniowych z ocean obrazowania,

2) Pracowania Audiologiczna:

 a) Audiometria tonalna, słowna, testy nadprogowe

 b) Audiometria impedancyjna (tympanometria, odruchy strzemiączkowe)

3) Pracownia Obiektywnych i Elektrofizjologicznych Badań Narządu Słuchu:

 a) Otoemisja akustyczna (SOAE, TEOAE, DPOAE)

 b) Słuchowe Potencjały Wywołane (ABR, MLR, EcoG i inne)

4) Pracowania Polisomnograficzna – Ocena zaburzeń oddychania podczas snu

5) Pracowania Drożności Górnych Dróg Oddechowych – czynnościowe badanie z maską

6) badanie ciśnień powstających podczas oddychania i jego zaburzeń w tym ich diagnostyka oraz ocena,

Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii to miejsce, gdzie promuje się najnowocześniejsze metody diagnostyki i leczenia schorzeń głowy i szyi. Nowoczesna aparatura w salach operacyjnych, intensywnej terapii i pracowniach zapewnia świadczenia usług na właściwym poziomie.

Ponadto Klinika zajmuje się działalnością naukową, badawczą i dydaktyczną. W Klinice prowadzi się zajęcia ze studentami Medycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

Kwalifikacja na przyjęcie do Kliniki odbywają się wyłącznie osobiście!

Codziennie w godz. 8:00- 9:00 w budynku Przychodni, poradnia otorynolaryngologiczna, pokój 144 (bez wcześniejszej rejestracji).

Proszę zabrać ze sobą skierowanie do szpitala, dokumenty medyczne dotyczące schorzeń laryngologicznych (do operacji zatok - płytę z badaniem TK lub MRI) oraz nazwy przyjmowanych leków.

---------------------------------------------------------

Po odbiór wyników prosimy zgłaszać się do sekretariatu kliniki

   we wtorki oraz piątki w godz. 10:00 - 12:00

Projekty w realizacji

cmkp

 

innovative

 

akredyt