Rozmiar tekstu

KLINIKA NEUROCHIRURGII

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

Koordynator Kliniki

dr n. med. Mariusz Sowa

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Małgorzata Wojtkowska

Lekarz

lek. Andrzej Sobieraj

dr n. med. Derenda Marek

lek. Zbigniew Franc

lek. Safwan Bayassi

lek. Wojciech Pulka

lek. Gadaj Piotr

lek. Mateusz Skomorowski

lek. Andrzej Majchrowski

 lek. Przemysław Kołakowski

dr n. med. Wojciech Czepiel 

Lekarz Rezydent

lek. Katarzyna Siemiątkowska

lek. Anna Maruszewska

IZBA PRZYJĘĆ

Koordynator

dr n. med. Aleksandra Wińska

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Małgorzata Bielawska

Lekarz

lek. Zakiia Alisherowa

lek. Tomasz Kodeniec

lek. Bożena Wyszomirska-Laskowska

lek. Robert Modzelewski

lek. Andrzej Janczewski

lek. Tomasz Drozd

lek. Maciej Glinka

lek. Marcin Czachorowski

KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

i OGÓLNEJ

Kierownik Kliniki

dr n. med. Marek Kowalczyk

z-ca Koordynatora

dr n. med. Wit Juśkiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa

lic. piel. Agnieszka Choromańska

Lekarz

dr n. med. Waldemar Kurpiewski

dr n. med. Wiesław Pesta

lek. Łukasz Dyśko

lek. Janusz Michałowski

lek. Jacek Lasocki

Lekarz Rezydent

 lek. Krzysztof Batia

 lek. Aleksandra Bentkowska

KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY

I SZYI

Kierownik Kliniki

dr n. med. Hanna Zajączkiewicz

Koordynator Kliniki

dr n. med. Hanna Zajączkiewicz

z-ca Koordynatora

lek. Maciej Michałowski

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Beata Rzeszotarska

Lekarz

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa

lek. Beata Kielak

lek. Ireneusz Wojciechowski

lek. Leszek Cichosz

lek. Bartosz Karwat

Lekarz Rezydent

lek. Katarzyna Zasadzińska

lek. Mariia Chokas

lek. Natalia Jarmołowicz-Aniołkowska

lek. Katarzyna Kaźmierczak

lek. Agnieszka Walczak

II ODDZIAŁ KLINICZNY ANESTEZJOLOGII

I INTENSYWNEJ TERAPII

Kierownik Kliniki

lek. Izabela Mażewska

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Jolanta Januszkiewicz

Lekarz

           

lek.Adam Kuczys

lek. Małgorzata Braczkowska

lek. Izabela Budzisz

lek. Marek Nasiłowski

lek. Anastassia Karakina

lek. Jarosław Muzolf

lek. Joanna Choińska

lek. Agnieszka Kowalczyk

lek. Magdalena Czajkowska 

lek. Magdalena Radawiec

lek. Michalina Olejniczak

lek. Mateusz Kruszewski

lek. Patryk Diaków

BLOK OPERACYJNY

Koordynator

lek.Adam Kuczys

Kierownik

Anna Wojciechowska

KLINIKA KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Kierownik Kliniki

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

Koordynator Kliniki

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

z-ca Koordynatora

dr n. med. Beata Moczulska

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Barbara Miłośnicka

Lekarz

  

dr n. med. Maciej Żechowicz

lek. Paulia Nowek

lek. Michał Smoliński

lek.Sylwia Leśniewska

Lekarz Rezydent

       

 lek. Paulina Stempniewska-Gałecka

 lek. Klaudia Samsel-Piotrowska

 lek. Natalia Jaje-Rykowska

 lek. Dominika Stępniak

 lek. Maria Chylewska

 lek. Damian Chalecki

 lek. Alicja Stankiewicz

 lek. Patryk Zastawny

KLINIKA NEUROLOGII - ODDZIAŁ UDAROWY

Koordynator Oddziału

prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko

z-ca Koordynatora Oddziału

dr n. med. Tomasz Siwek

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Hanna Matusiak

Lekarz

 dr n. med. Beata Zwiernik

lek. Anna Żurawska

lek. Ewelina Zarucka

lek. Tomasz Drozd

lek. Paweł Chochoł

lek.Katarzyna Kozak - Siarkou

Lekarz Rezydent

     

 lek. Karolina Dutkowska-Kuźba

 lek. Marta Gimeła-Dargiewicz

 lek. Marzena Malec

ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Koordynator Oddziału

  dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz

z-ca Koordynatora

  lek. stom. Romuald Muczyń

Pielęgniarka Oddziałowa

  lic. piel. Danuta Zawalich

Lekarz

  

  lek. dent. A. Batia

  lek. dent. Tomasz Rafałko

lek. dent. Joanna Krysztopik

Lekarz Rezydent

lek. Karolina Rynkowska

lek. Julianna Łączkowska

ODDZIAŁ KLINICZNY REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
  I OGÓLNOUSTROJOWEJ

Kierownik Kliniki

lek. med. Piotr Siwik

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Anna Zapaśnik

Lekarz

lek. Anna Dubowik

Rezydent

lek. Katarzyna Serafin

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

„BUDZIK DLA DOROSŁYCH”

Koordynator

lek. Piotr Siwik

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Agnieszka Łagodzińska

Lekarz

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

lek. Andrzej Sobieraj