Rozmiar tekstu

KLINIKA NEUROCHIRURGII

Kierownik Kliniki prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

Koordynator Kliniki

dr n. med. Monika Barczewska

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Małgorzata Wojtkowska

Lekarz

dr hab. n. med. Anatol Dowżenko
dr n. med.  Łukasz Grabarczyk
dr n. med. Mariusz Sowa
lek. Zbigniew Franc
lek. Andrzej Sobieraj
lek. Safwan Bayassi
lek. Wojciech Pulka
lek. Krzysztof Dzięgiel

Lekarz Rezydent

lek. Mateusz Skomorowski
lek. Anna Maruszewska
lek. Przemysław Nagórka

IZBA PRZYJĘĆ

Koordynator

lek. Marcin Czachorowski

Pielęgniarka Oddziałowa

spec. piel. Anna Golakowska

Lekarz

lek. Paweł Tryba
lek. Tomasz Kodeniec
lek. Dawid Sigorski
lek. Bożena Wyszomirska-Laskowska
lek. Robert Modzelewski
lek. Andrzej Janczewski
lek.Tomasz Drozd
lek. Michał Szewczuk

KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

i OGÓLNEJ

Kierownik Kliniki

dr n. med. Wiesław Pesta

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa

lic. piel. Agnieszka Choromańska

Lekarz

dr n. med. Waldemar Kurpiewski
dr n. med. Marek Kowalczyk
dr n. med. Wit Juśkiewicz
lek. Jacek Lasocki

Lekarz Rezydent

lek. Krzysztof Batia
lek. Łukasz Dyśko
lek. Łukasz Klepacki

KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY

I SZYI

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa

Koordynator Kliniki

lek. Maciej Michałowski
Pielęgniarka Oddziałowa lic. piel. Ewa Koronowska

Lekarz

dr hab. n. med. Maria Hortis-Dzierzbicka
dr n. med. Hanna Zajączkiewicz
lek. Beata Kielak
lek. Ireneusz Wojciechowski

Lekarz Rezydent

lek. Katarzyna Zasadzińska
lek. Leszek Cichosz
lek. Natalia Jarmołowicz
lek. Bartosz Karwat

II ODDZIAŁ KLINICZNY ANESTEZJOLOGII

I INTENSYWNEJ TERAPII

Kierownik Kliniki dr n. med. Lidia Glinka

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Jolanta Januszkiewicz

Lekarz

lek. Tomasz Gąsiorek
lek. Zbigniew Lewandowski
lek. Radosław Borysiuk
lek. Izabela Mażewska
lek. Izabela Budzisz
lek. Paweł Sieniuta
lek. Marek Nasiłowski
lek. Anastassia Karakina
lek. Michalina Olejniczak

Lekarz Rezydent

lek. Maciej Iwanowski

BLOK OPERACYJNY

Kierownik

mgr piel. Ewa Pajewska

KLINIKA KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Kierownik Kliniki

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Barbara Miłośnicka

Lekarz

dr n. med. Maciej Żechowicz
dr n. med. Beata Moczulska
lek. Robert Łowczak
lek. Hanna Bojarczuk-Panek
lek. Urszula Łączkowska
lek. Paulia Nowek

Lekarz Rezydent

lek. Paulina Stempniewska-Gałecka
lek. Klaudia Samsel-Piotrowska
lek. Natalia Jaje
lek. Dominika Karbownik
lek. Michał Smoliński
lek. Sylwia Leśniewska

ODDZIAŁ KLINICZNY NEUROLOGII

Koordynator Oddziału prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko
z-ca Koordynatora Oddziału dr n. med. Tomasz Siwek
Pielęgniarka Oddziałowa mgr piel. Hanna Matusiak

Lekarz

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
dr n. med. Beata Zwiernik
lek. Małgorzata Czarniawska
lek. Anna Żurawska
lek Łukasz Dębowski
lek. Tomasz Drozd
lek. Tomasz Matyskieła

Lekarz Rezydent

lek. Karolina Dudkowska
lek. Marta Gimeła-Dargiewicz
lek. Katarzyna Kozak
lek. Andrzej Winiarczyk

ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Koordynator Oddziału

lek. stom. Leszek Dudziński

Pielęgniarka Oddziałowa

lic. piel. Danuta Zawalich

Lekarz

dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz
lek. stom. Aneta Sadoń
lek. stom. Romuald Muczyń

Lekarz Rezydent

lek. dent. Anna Batia
lek. dent. Tomasz Rafałko
lek. Tomasz Szubzda

ODDZIAŁ KLINICZNY REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
  IOGÓLNOUSTROJOWEJ

Kierownik Kliniki

lek. med. Piotr Siwik

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Anna Zapaśnik

Lekarz

lek. Anna Dubowik
lek. Piotr Misiowiec

Terapeuta zajęciowy

Anna Sokołowska

Fizjoterapeuta

mgr Anna Król
mgr Marta Bieńkowska
mgr Anna Szymków

Rezydent

lek. Katarzyna Serafin

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

„BUDZIK DLA DOROSŁYCH”

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej

mgr piel. Agnieszka Łagodzińska

Lekarz

dr n. med.  Łukasz Grabarczyk
lek. Piotr Siwik
lek. Anna Żurawska

Fizjoterapeuta

mgr Katarzyna Gut
mgr Sylwia Smieszek
mgr Arkadiusz Cisielski
lic.  Robert Zieliński

Psycholog

mgr Natalia Dąbrowska

Projekty w realizacji

cmkp

 

innovative

onkoinnovative

akredyt

akredyt

 budzik.jpg