Rozmiar tekstu

 DYREKTOR

 Maciej Kamiński

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

dr n. med. Aleksandra Wińska

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

Katarzyna Naworska

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA  Iwona Kacprzak
SEKRETARIAT Emilia Komrowska
RADCA PRAWNY Łukasz Rzeźniak
PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA Paweł Snopek
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Maria Kowalik-Sobczak
KAPELAN SZPITALA ks. Marcin Sawicki
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Żuk

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Magdalena Najmowicz

KSIĘGOWOŚĆ

Irena Juszkiewicz

Anna Ewertowska

Marzena Zakrzewska

Iwona Sadolewska

 Agnieszka Stanisławska

SEKCJA EWIDENCJI

MAJĄTKU

Danuta Bielawska
SEKCJA KADR I PŁAC

Kierownik - Małgorzata Rzeźniak

Iwona Pietkiewicz

Agnieszka Leśniczak

Agnieszka Giers-Ryfińska

Paulina Głowacz

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAOPATRZENIE

Kierownik – Zbigniew Skorupski

Monika Kaczmarek

Joanna Sienkiewicz

Magdalena Grzelak

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY

Kierownik – Grzegorz Szczepański

Specjalista ds. energetycznych – Franciszek Czujko

Specjalista ds. aparatury medycznej - Wojciech Tyszer

SEKCJA ANALIZ I ROZLICZEŃ USŁUG MEDYCZNYCH

Kierownik –  Magdalena Matuszewska

Statystyk -  Izabela Robak

Analityk systemów i procedur medycznych -

 Marzena Ostrowska

Beata Łaszkowska

Patrycja Czajkowska

ARCHIWUM Ewa Czajkowska

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA

 Iwona Wołosewicz

SEKCJA HIGIENY SZPITALNEJ

Magdalena Tyszer

DZIAŁ IT

Łukasz Danielewicz

Serafin Gruźlewski

Konrad Kuźma

Wojciech Wałkuski