REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

w Olsztynie

 

Zarządzenie Dyrektora nr 22/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego USK w Olsztynie

Zarządzenie Dyrektora nr 13/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego USK w Olsztynie

Zarządzenie Dyrektora nr 190/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego USK w Olsztynie

Zarządzenie Dyrektora nr 54/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego USK w Olsztynie

Zarządzenie Dyrektora nr 105/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego USK w Olsztynie