Rozmiar tekstu

Statut PKOP

Załączniki:

  1. Wniosek o udzielenie pożyczki
  2. Deklaracja przystąpienia do PKOP
  3. Wniosek o częściowe wycofanie wkładów
  4. Wniosek o częściowe przeksięgowanie wkładów
  5. Wniosek o skreślenie z listy członków  

Wnioski o pożyczkę z PKOP prosimy składać do 10 każdego miesiąca w księgowości (w kasie) - Pani Danuta Bielawska.

Posiedzenia zarządu PKOP odbywają się 12-stego dnia każdego miesiąca.