UWAGA! Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na 30.12.2015 r. - godz. bez zmian.