Rozmiar tekstu

36-2019 DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

DOSTAWA  SPRZĘTU  I  APARATURY MEDYCZNEJ

w ramach realizowanego projektu: „Innowacyjny Szpital”. Projekt dofinansowany w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
Konkurs nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016

Składanie ofert w formie piosemnej do dnia 04.07.2019 do godz. 12:00

Projekty w realizacji

cmkp

 

innovative

onkoinnovative

akredyt

akredyt