Rozmiar tekstu

Godziny przyjęć

 

PORADNIA

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

14:00

18:00

08:00

12:00

12:00

16:00

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

11:00

15:00

09:00

13:00

14:00

18:00

PORANIA DERMATOLOGICZNA

07:30

15:00

12:00

18:00

07:30

15:00

07:30

15:00

07:30

15:00

PORADNIA NEUROLOGICZNA

10:30

14:30

10:30

14:30

08:00

14:30

10:30

14:30

PORADNIA NEUROLOGICZNA

08:00

14:30

10:30

20:00

08:00

14:30

10:30

20:00

14:30

18:00

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

14:00

18:00

08:00

12:00

08:00

12:00

PORADNIA

GINEKOLOGICZNO –POŁOŻNICZA

08:00

16:00

08:00

18:00

08:00

14:30

08:00

12:00

09:00

14:00

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

08:00

12:00

14:00

18:00

10:00

11:00

08:00

12:00

10:00

11:00

PORADNIA CHIRURGII

SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

 10:00 15:00 10:00 15:00 13:00 18:00 10:00 15:00 10:00 15:00

PORADNIA CHIRURGII

URAZOWO–ORTOPEDYCZNEJ

08:00

13:30

11:30

15:30

08:30

13:30

14:00

18:00

12:00

18:00

PORADNIA OKULISTYCZNA

10:00

15:30

08:00

14:00

10:00

18:00

08:00

14:00

08:00

15:30

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

12:00

18:00

08:00

13:00

09:00

13:00

08:00

13:00

08:00

13:00

NEUROCHIRURGICZNA

08:00

11:00

14:00

18:00

09:00

13:00

07:30

11:30

MEDYCYNY PRACY

07:30

13:00

10:00

14:30

07:30

13:00

09:00

14:00

07:30

14:00

07:15

13:30

09:15

14:30

REJESTRACJA

08:00

15:00

08:00

18:00

08:00

15:00

08:00

15:00

08:00

15:00

 

 Harmonogram pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Rejestracja osobista: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00

Rejestracja telefoniczna: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00

Harmonogram pracy Rejestracji lekarzy specjalistów:

Rejestracja osobista : Poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 7:30 - 15:00

Wtorek : 8:00 - 18:00

Rejestracja telefoniczna : Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 - 14:45

Wtorek : 8:00 - 17:30

Harmonogram pracy Pielęgniarki Środowiskowe

•    w siedzibie Podstawowej Opieki Zdrowotnej 8:00- 10:00
•    praca w środowisku 10:00 – 14:35

Laboratorium Analityczne

•    Punkt pobrań 7:00-10:00
Odbiór wyników
•    w punkcie pobrań 7:00 – 14:00
•    w rejestracji poradni specjalistycznych 14:00 – 18:00

Zakład Diagnostyki Obrazowej (Rezonans Magnetyczny, Tomografia komputerowa, USG, RTG)

 

Godziny pracy:

Poniedziałek -  Piątek  -  8:00 - 15:00

Godziny pracy MRI:

Poniedziałek - 8:00 - 16:00

Wtorek - 8:00 - 17:00

Środa - 10:00 - 17:00

Czwartek 8:00 - 14:00

Piątek 13:00 - 17:00

 

     Odbiór wyników badań: Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00 w Rejestracji Zakładu (nowy budynek szpitala, poziom -1)

 

Kliniki i Oddziały

KLINIKA NEUROCHIRURGII

Kierownik Kliniki prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

Koordynator Kliniki

dr n. med. Monika Barczewska

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Małgorzata Wojtkowska

Lekarz

dr hab. n. med. Anatol Dowżenko
dr n. med.  Łukasz Grabarczyk
dr n. med. Mariusz Sowa
lek. Zbigniew Franc
lek. Andrzej Sobieraj
lek. Safwan Bayassi
lek. Wojciech Pulka
lek. Krzysztof Dzięgiel

Lekarz Rezydent

lek. Mateusz Skomorowski
lek. Anna Maruszewska
lek. Przemysław Nagórka

IZBA PRZYJĘĆ

Koordynator

lek. Marcin Czachorowski

Pielęgniarka Oddziałowa

spec. piel. Anna Golakowska

Lekarz

lek. Paweł Tryba
lek. Tomasz Kodeniec
lek. Dawid Sigorski
lek. Bożena Wyszomirska-Laskowska
lek. Robert Modzelewski
lek. Andrzej Janczewski
lek.Tomasz Drozd
lek. Michał Szewczuk

KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

i OGÓLNEJ

Kierownik Kliniki

dr n. med. Wiesław Pesta

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa

lic. piel. Agnieszka Choromańska

Lekarz

dr n. med. Waldemar Kurpiewski
dr n. med. Marek Kowalczyk
dr n. med. Wit Juśkiewicz
lek. Jacek Lasocki

Lekarz Rezydent

lek. Krzysztof Batia
lek. Łukasz Dyśko
lek. Łukasz Klepacki

KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY

I SZYI

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa

Koordynator Kliniki

lek. Maciej Michałowski
Pielęgniarka Oddziałowa lic. piel. Ewa Koronowska

Lekarz

dr hab. n. med. Maria Hortis-Dzierzbicka
dr n. med. Hanna Zajączkiewicz
lek. Beata Kielak
lek. Ireneusz Wojciechowski

Lekarz Rezydent

lek. Katarzyna Zasadzińska
lek. Leszek Cichosz
lek. Natalia Jarmołowicz
lek. Bartosz Karwat

II ODDZIAŁ KLINICZNY ANESTEZJOLOGII

I INTENSYWNEJ TERAPII

Kierownik Kliniki dr n. med. Lidia Glinka

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Jolanta Januszkiewicz

Lekarz

lek. Tomasz Gąsiorek
lek. Zbigniew Lewandowski
lek. Radosław Borysiuk
lek. Izabela Mażewska
lek. Izabela Budzisz
lek. Paweł Sieniuta
lek. Marek Nasiłowski
lek. Anastassia Karakina
lek. Michalina Olejniczak

Lekarz Rezydent

lek. Maciej Iwanowski

BLOK OPERACYJNY

Kierownik

mgr piel. Ewa Pajewska

KLINIKA KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Kierownik Kliniki

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Barbara Miłośnicka

Lekarz

dr n. med. Maciej Żechowicz
dr n. med. Beata Moczulska
lek. Robert Łowczak
lek. Hanna Bojarczuk-Panek
lek. Urszula Łączkowska
lek. Paulia Nowek

Lekarz Rezydent

lek. Paulina Stempniewska-Gałecka
lek. Klaudia Samsel-Piotrowska
lek. Natalia Jaje
lek. Dominika Karbownik
lek. Michał Smoliński
lek. Sylwia Leśniewska

ODDZIAŁ KLINICZNY NEUROLOGII

Koordynator Oddziału prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko
z-ca Koordynatora Oddziału dr n. med. Tomasz Siwek
Pielęgniarka Oddziałowa mgr piel. Hanna Matusiak

Lekarz

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
dr n. med. Beata Zwiernik
lek. Małgorzata Czarniawska
lek. Anna Żurawska
lek Łukasz Dębowski
lek. Tomasz Drozd
lek. Tomasz Matyskieła

Lekarz Rezydent

lek. Karolina Dudkowska
lek. Marta Gimeła-Dargiewicz
lek. Katarzyna Kozak
lek. Andrzej Winiarczyk

ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Koordynator Oddziału

lek. stom. Leszek Dudziński

Pielęgniarka Oddziałowa

lic. piel. Danuta Zawalich

Lekarz

dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz
lek. stom. Aneta Sadoń
lek. stom. Romuald Muczyń

Lekarz Rezydent

lek. dent. Anna Batia
lek. dent. Tomasz Rafałko
lek. Tomasz Szubzda

ODDZIAŁ KLINICZNY REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
  IOGÓLNOUSTROJOWEJ

Kierownik Kliniki

lek. med. Piotr Siwik

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Anna Zapaśnik

Lekarz

lek. Anna Dubowik
lek. Piotr Misiowiec

Terapeuta zajęciowy

Anna Sokołowska

Fizjoterapeuta

mgr Anna Król
mgr Marta Bieńkowska
mgr Anna Szymków

Rezydent

lek. Katarzyna Serafin

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

„BUDZIK DLA DOROSŁYCH”

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej

mgr piel. Agnieszka Łagodzińska

Lekarz

dr n. med.  Łukasz Grabarczyk
lek. Piotr Siwik
lek. Anna Żurawska

Fizjoterapeuta

mgr Katarzyna Gut
mgr Sylwia Smieszek
mgr Arkadiusz Cisielski
lic.  Robert Zieliński

Psycholog

mgr Natalia Dąbrowska

Administracja

DYREKTOR

lek. Radosław Borysiuk

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

dr n. med. Łukasz Grabarczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

Maciej Kamiński

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA
mgr Iwona Kacprzak

SEKRETARIAT

Emilia Komrowska

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Marta Smosarska
PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA Paweł Snopek
KAPELAN SZPITALA

ks. Marcin Sawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Naworska

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Agnieszka Żuk

KSIĘGOWOŚĆ

Irena Anna Juszkiewicz

Anna Ewertowska

Marzena Zakrzewska

Magdalena Najmowicz

 mgr Agnieszka Stanisławska

SEKCJA EWIDENCJI

MAJĄTKU

Danuta Bielawska

RADCY PRAWNI

mec. Katarzyna Godlewska

mec. Adrianna Pannek

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAOPATRZENIE

Kierownik – mgr Zbigniew Skorupski

Referent - mgr Monika Kaczmarek

Referent - mgr inż. Joanna Sienkiewicz

Referent - mgr Magdalena Grzelak

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY

Kierownik – mgr inż. Grzegorz Szczepański

Specjalista ds. energetycznych – Franciszek Czujko

Specjalista ds. aparatury medycznej - Wojciech Tyszer

SEKCJA ANALIZ I ROZLICZEŃ USŁUG MEDYCZNYCH

Statystyk – mgr Magdalena Matuszewska

Statystyk - mgr Izabela Robak

Analityk systemów i procedur medycznych -

mgr Marzena Ostrowska

mgr Beata Łaszkowska

ARCHIWUM Ewa Czajkowska

SEKCJA KADR I PŁAC

Kierownik - mgr Renata Michalska

mgr Małgorzata Rzeźniak

Iwona Pietkiewicz

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA

mgr Iwona Wołosewicz

SEKCJA HIGIENY SZPITALNEJ

Magdalena Ciniewicz

SEKCJA IT

Główny Specjalista IT – Kamil Zembrzuski

Informatyk - Konrad Kuźma

Informatyk - Tomasz Zieliński

 

Dział Skarg i Wniosków

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA

I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓWPełnomocnik ds. Praw Pacjenta:

dr hab. n. med.Marek Jurkowski, prof. UWM

tel. 89 524 53 22

Budynek Przychodni (wejście od szczytu), pokój 230

godziny pracy: wtorek - 17:30 - 18:30

                      środa   - 10:15 - 11:15


Telefoniczne składanie skarg i wniosków

poniedziałek-piątek - 7:30-15:00

tel. 89 524 56 78
Sekcja Skarg i Wniosków NFZ w Olsztynie.


Ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn

Tel. 89 539-97-93; 89 532-74-14; infolinia 194-88

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy: poniedziałek 8.00-18.00

wtorek- piątek 8.00-16.00Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjęcia interesantów w Biurze
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

Ogólnopolska bezpłatna infolinia
Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)

czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00

Projekty w realizacji

cmkp

 

innovative

onkoinnovative

akredyt

akredyt