Rozmiar tekstu

Telefony do poradni

 

Numery zaczynają się od 89 524 xx xx

PORADNIE I PRACOWNIE

Poradnie Numer Uwagi

Rejestracja poradni specjalistycznych

89/ 524   53 95

 

POZ – rejestracja

89/ 524   53 92

 

POZ - gabinet szczepień

89/ 524   54 20

 

POZ - pielęgniarki środowiskowe

89/ 524   54 21

 

POZ  Gabinety Lekarskie

89/ 524   54 22

89/ 524   54 23

89/ 524   54 24

 

POZ  Gabinet Zabiegowy

89/ 524   54 27

 

Poradnia endokrynologiczna, neurochirurgiczna

89/ 524   54 30

 

Poradnia neurologiczna

89/ 524   54 31

 

Poradnia medycyny pracy

89/ 524   54 35

 

Poradnia dermatologiczna

89/ 524   54 36

 

Poradnia reumatologiczna

89/ 524   54 29

 

Poradnia ginekologiczna

89/ 524   54 49

 

Poradnia chirurgiczna

89/ 524   54 51

 

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

89/ 524   53 95

 

Poradnia ortopedyczna

89/ 524   54 45

 

Poradnia okulistyczna

89/ 524   54 46

 

Poradnia otolaryngologiczna

89/ 524   54 44

 

Pielęgniarka koordynująca

89/ 524  5379

 

PRACOWNIE

Pracownie Numer Uwagi

Technicy Zakładu Diagnostyki Obrazowej

89/ 524 5466

 

Rejestracja RTG,USG,TK (pon. - pt. 8:00 - 15:00)

89/ 524 5441

 

Rejestracja Rezonans Magnetyczny

89/ 524 5536 Do rejestracji prosimy o przygotowanie numeru pesel i skierowanie na badanie.

Gabinet USG

89/ 524 5442

 

Pracownia Tomografii Komputerowej

89/ 524 5646

 

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

89/ 524 5346

 

Pracownia Rezonansu - gabinet lekarzy

89/ 524 5336

 

Pracownia Endoskopii - rejestracja (pon. - śr. 10:00 - 13:00)

89/ 524 5677  

Zakład Medycyny Nuklearnej - rejestracja (pon. - pt.7:30 - 15:00)

89/ 524 5648

 

Rehabilitacja- Fizjoterapia

89/ 524 5409

 

Fizykoterapia

89/ 524 5419

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

89/ 524 5432

 

Pracownia neurofizjologii EEG
EMG
89/ 524 5437
89/ 524 5382
 

Pracownię Immunologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi

89/ 524 5418

 

Laboratorium

89/ 524 5416

 

Laboratorium – punkt pobrań

89/ 524 5417

 

Apteka szpitalna

89/ 524 5439

 

Apteka szpitalna- kierownik

89/ 524 5397

89/ 524 53 97

Punkt pralniczy

 89/ 524 5367

 

Winda – telefon alarmowy

89/ 524 5447

 

                                                   

 

 

Poradnie i zakłady

PORADNIE

Poradnia Chirurgiczna

dr n. med. Waldemar Kurpiewski

dr n. med. Marek Kowalczyk

dr n. med. Wit Juśkiewicz

lek. Jacek Lasocki

lek. Krzysztof Batia

lek. Łukasz Dyśko

lek. Łukasz Klepacki

Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz

lek. stom. Leszek Czapliński

lek. stom. Romuald Muczyń

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedyczna

lek. Leszek Gierałtowski

lek. Jan Miklulski

lek. Maciej Świniarski

lek. Michał Towstyga

lek. Piotr   Iwulski

Poradnia Dermatologiczna

lek. Krzysztof Przybylski

lek. Agnieszka Markiewicz

Poradnia Endokrynologiczna

dr n. med. Ewa Aksamit - Białoszewska

lek. Urszula Tarasiewicz

Poradnia Ginekologiczna

lek. Andrzej Kawka

lek. Ireneusz Dywański

Poradnia Kardiologiczna

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński

dr n. med. Beata Moczulska

dr n. med. Maciej Żechowicz

lek. Urszula Łączkowska

Poradnia Medycyny Pracy

lek. Ireneusz Dywański

lek. Stanisław Gawroński

Poradnia Neurochirurgiczna

dr hab. n. med. Monika Barczewska

dr n. med. Łukasz Grabarczyk

dr n. med. Mariusz Sowa

lek. Andrzej Sobieraj

lek. Mateusz Skomorowski

Poradnia Neurologiczna

dr n. med. Tomasz Siwek

dr n med. Beata Zwiernik

lek. Małgorzata Czarniawska

Poradnia Okulistyczna

lek. Grażyna Kitajkowska - Forfa

lek. Mariusz Och

Poradnia Otorynolaryngologiczna

lek. Janusz Snopek

Poradnia Rehabilitacyjna

lek. Grażyna Żardecka

Poradnia Reumatologiczna

lek. Barbara Brodzińska - Mnich

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

lek. Zofia Jasińska - Budzisz

lek. Beata Kawiecka

lek. Małgorzata Konrad

lek. Magdalena Szałas

Psychiatra - konsultacje

lek. Małgorzata   Borkowska - Sztachańska

Gabinet Logopedyczny

mgr Rakowska Agnieszka - neurologopeda

mgr Edyta Zomkowska - neurologopeda

PRACOWNIE i OŚRODKI

Pracownia Neurofizjologii - EEG

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Bacia

dr n. med. Tomasz Siwek

Pracownia Neurofizjologii - EMG

lek. Zbigniew   Cebulski

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi

mgr Iwona Kowalczyk - kierownik

mgr Joanna Bicka

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

dr n. med. Joanna Białkowska

mgr Marta Andrzejczak - fizjoterapeuta

mgr Tomasz Iwulski - fizjoterapeuta

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

dr n. med. Tadeusz Żechowicz

lek. Bogdan Piotrowski

mgr Agnieszka Gesek - fizjoterapeuta

Apteka Szpitalna

mgr farm. Bożena Korczakowska - kierownik

Pracownia Neurologopedii

i

Neuropsychologii Klinicznej

Koordynator: mgr Agnieszka Rakowska - specjalista neurologopedii

dr n. med. Edyta Zomkowska - specjalista neurologopedii

mgr Kamila Lewicka - psycholog

mgr Dorota Mroczkowska - psycholog

ZAKŁADY

Zakład Diagnostyki Obrazowej

dr n. med. Anna Żurada - koordynator

prof. n. med. Jerzy Gielecki

lek. Halina Nowakowska

lek. Tomasz Widawski

lek. Jerzy Ostrowski

lek. Bogusław Ewko

mgr Anna Smolik - Jelonek - kierownik zespołu techników elektroradiologii

mgr Kamila Milewska - elektroradiolog

Patryk Bubrzyk - elektroradiolog

lic. Igor Drozd - elektroradiolog

Michał Grzelak - elektroradiolog

Martyna Mazurek - elektroradiolog

Anita Kwiatkowska - elektroradiolog

mgr Izabela Czyża - pielęgniarka

mgr Anna Tyllo - pielęgniarka

Dorota Zeliaś - pielęgniarka

Zakład Fizjoterapii

mgr Teresa Wiśniewska - fizjoterapeuta

mgr Michał Ziółkiewicz - fizjoterapeuta

mgr Regina Liszewska - fizjoterapeuta

mgr Małgorzata Pliszka - fizjoterapeuta

mgr Marianna Rajkowska - fizjoterapeuta

Jadwiga Sienkiewicz - fizjoterapeuta

Jacek Pietrukaniec - Technik fizjoterapii

Zakład Medycyny Nuklearnej

dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła

Pracownia Histopatologii

prof. dr hab. n. med. Marian Sulik

Koordynator Przychodni

mgr piel. Łucja Romanowska

Koordynator Pakietu Onkologicznego

Monika Duchna

Organ tworzący i Rada Społeczna

W dniu 29 stycznia 2009r. pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie będącym organem założycielskim Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie występującej jako Zakład przejmujący, a Ministrem Obrony Narodowej będącym organem założycielskim 103 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Olsztynie jako Zakładu przejmowanego zawarto porozumienie o połączeniu tych Zakładów przez przeniesienie całego mienia Zakładu przejmowanego na rzecz Zakładu przejmującego. Połączone zakłady przyjęły nazwę i adres: Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn. Szpital pod takim szyldem rozpoczął działalność z dniem 1 maja 2009r. W dniu 22 czerwca 2012 roku Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę nr 958 w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nowy statut zmienia między innymi nazwę Szpitala na Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie. Podmiotem tworzącym Szpital jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstał 1 września 1999 roku z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. UWM łączy więc tradycję pięćdziesięcioletniej ART, trzydziestoletniej WSP oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.

Historia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego sięga jednak 1950 roku. 31 maja tego roku powstała pierwsza wyższa uczelnia w Olsztynie - Wyższa Szkoła Rolnicza, którą przemianowano w 1972 r. na Akademię Rolniczo-Techniczną. 19 czerwca 1969 w Olsztynie utworzono Wyższą Szkołę Nauczycielską, przekształconą w 1974 r. w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Natomiast 23 kwietnia 1980 r. powołano Warmiński Instytut Teologiczny. 
Intensywne i zakończone sukcesem starania olsztyńskiego środowiska naukowego skupionego w Olsztyńskim Forum Naukowym o powołanie uniwersytetu w Olsztynie trwały całą dekadę lat 90. XX w. 1 czerwca 1999 r. rząd przyjął projekt ustawy w sprawie powołania do życia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień 1 czerwca na tę pamiątkę stał się świętem uniwersyteckim.

Na starcie tj. w 1999 r. UWM miał 12 wydziałów i 32 kierunki kształcenia oraz 24,5 tysiąca studentów. Uczelnia posiadała prawo do habilitowania w 6 dyscyplinach naukowych oraz do nadawania doktoratów w 13 dyscyplinach. Pierwszym rektorem z mocy Ustawy o utworzeniu UWM w Olsztynie został prof. dr hab. Ryszard Górecki. Główną siedzibą uniwersytetu stało się Kortowo - miasteczko akademickie wcześniej należące do ART.

UWM niemal od dnia powstania intensywnie się rozwija. Znacznie zwiększyła się jego baza dydaktyczna i naukowa. Uczelnia zakupiła nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni. UWM wykorzystał do tego celu znaczne środki z funduszy unijnych. Powstały nowe wydziały, pojawiły się nowe kierunki kształcenia.  Obecnie UWM składa się z 17 wydziałów. 11 ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 13 dyscyplinach). Natomiast stopień doktora może nadawać 16 wydziałów w 22 dyscyplinach. Na tych 17 wydziałach na 58 kierunkach kształci się ok. 31 tys. studentów na studiach: stacjonarnych i niestacjonarnych oraz ponad 500 doktorantów i ok. 3 tys. osób na studiach podyplomowych.

Informacje ogólne

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30, działa od 2009 roku, w związku z tym, w obecnej formie Szpital funkcjonuje od stosunkowo niedawna. Jednak związki tego miejsca z medycyną oraz Olsztynem sięgają 1885 roku, kiedy to został założony tu dawny Szpital Garnizonowy w Olsztynie. Także po drugiej wojnie światowej przeznaczenie tego miejsca nie uległo zmienie, bowiem funkcjonował tu 103 Szpital Wojskowy Ministerstwa Obrony Narodowej. W miarę upływu lat Szpital ulegał przekształceniom związanymi z procesami restrukturyzacyjnymi. W końcowym okresie od 1998 r. istniał on już jako 103 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Olsztynie, który został utworzony zarządzeniem Nr 43 Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 roku w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Następnie w wyniku przekształcenia polegającego na połączeniu dwóch spzoz na mocy porozumienia w trybie art. 34h ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U z 2007r nr 14 poz. 89 z późn. zmianami) powstał Szpital Uniwersytecki z Przychodnia SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W dniu 29 stycznia 2009r. pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie będącym organem założycielskim Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie występującej jako Zakład przejmujący, a Ministrem Obrony Narodowej będącym organem założycielskim 103 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Olsztynie jako Zakładu przejmowanego zawarto porozumienie o połączeniu tych Zakładów przez przeniesienie całego mienia Zakładu przejmowanego na rzecz Zakładu przejmującego. Połączone zakłady przyjęły nazwę i adres: Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn. Szpital pod takim szyldem rozpoczął działalność z dniem 1 maja 2009r. W dniu 22 czerwca 2012 roku Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie podjął uchwałę nr 958 w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nowy statut zmienia między innymi nazwę Szpitala na Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie. Podmiotem tworzącym Szpital jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Funkcjonowanie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie można rozłożyć na trzy obszary. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych. 
Szpital przygotowuje również osoby kształcące się na Wydziale Nauk Medycznych UWM w Olsztynie do wykonywania zawodu medycznego a także kształci podyplomowo osoby wykonujące zawód medyczny.
Szpital uczestniczy także w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych. Szczegółowe zasady wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych określają umowy zawarte pomiędzy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz innymi uczelniami i instytucjami prowadzącymi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Kontakt

 Główny numer do Szpitala - 89 524 53 50

Izba Przyjęć - 89 524 54 01

Rejestracja - Poradnie Specjalistyczne - 89 524 53 95

Rejestracja - Podstawowa Opieka Zdrowotna - 89 524 53 92

Rejestracja - RTG, USG, Tomografia komputerowa - 89 524 54 41

Rejestracja - REZONANS Magnetyczny  - 89 524 55 36

Rejestracja - Zakład Medycyny Nuklearnej - 89 524 56 48

Laboratorium - 89 524 54 17

Dział Skarg i Wniosków - 89 524 56 78

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

Tel. 89 524 53 50 Fax 89 541 30 93

NIP: 7393696739

REGON: 280314632

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


ADMINISTRACJA

 

Numery zaczynają się od 89 524 xx xx

Dyrektor Szpitala 5354
Sekretariat  5354 fax 89 541 30 93
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
5352
Z-ca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa
5381
Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Administracyjnych
5410
Kapelan Szpitala 539 660 624  
Główny Księgowy 5356
Z-ca Głównego Księgowego i Księgowość
5357
Sekcja Ewidencji Majątku
5358
Radca Prawny 5359
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 5350  
Pełnomocnik d/s Jakości 5410
Zamówienia Publiczne i Zaopatrzenie 5380 fax 89 541 30 93
Pielęgniarka Epidemiologiczna 5362
Sekcja Kadr i Płac 5363
Sekcja Analiz i Rozliczeń Usług Medycznych 5365
Archiwum 5434  
Dział Administracyjno-Techniczny 5353
Sekcja Higieny Szpitalnej 728 323 414
Sekcja IT 5345
Główny Specjalista ds. IT 5655
Inspektor BHP, ppoż 5353

 

ADMINISTRACJA - INNE

Stanowisko/Funkcja
Imię i nazwisko Nr telefonu
Przełożona Pielęgniarek Iwona Kacprzak 728 32 34 04
Pielęgniarka epidemiologiczna Iwona Wołosewicz 728 32 33 22
Kierownik Dz. Administracyjno-Technicznego Grzegorz Szczepański 728 32 33 34
Zakład Diagnostyki Obrazowej Technicy 728 32 34 10
Kierowca-prac. gospodarczy Mariusz Borysiak 728 32 34 12
Pracownik gospodarczy 728 32 34 13
Sekcja Higieny Szpitalnej Magdalena Ciniewicz
728 32 34 14
Konserwator urządzeń technicznych Jerzy Bugalski 728 32 33 28
Konserwator urządzeń medycznych Andrzej Łosicki 728 323 419
Pracownik gospodarczy Andrzej Frąckiewicz 728 32 33 27
Telefon alarmowy (po godz. 15.00) Pracownik dyżurny 728 32 34 19

 


KLINIKI I ODDZIAŁY

 

Numery zaczynają się od 89 524 xx xx

 IZBA  PRZYJĘĆ

Punkt przyjęć planowych

54 03

Lekarz dyżurujący

54 02

Pielęgniarka oddziałowa

56 22

Punkt pielęgniarki

54 01

KLINIKA KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Sekretariat kliniki

53 91

Kierownik kliniki

53 87

Gabinet lekarzy

53 85

56 39

53 94

56 43

Pielęgniarka oddziałowa

53 90

Dyżurka pielęgniarek

53 83

Gabinet EKG

56 37

53 68

Gabinet badań endoskopowych

53 94

 ODDZIAŁ KLINICZNY REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I OGÓLNOUSTROJOWEJ

Sekretariat

53 69

Kierownik

54 33

Gabinet lekarzy

53 70

Pielęgniarka oddziałowa

53 71

Dyżurka pielęgniarek

53 72

KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY I SZYI

Koordynator

56 31

Sekretarka medyczna

Pielęgniarka Oddziałowa

54 13

Dyżurka pielęgniarek

54 15

 I ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Gabinet lekarzy

54 12

Dyżurka pielęgniarek

54 14

Koordynator 

56 26

 ODDZIAŁ KLINICZNY NEUROLOGII

Koordynator

53 49

Gabinet lekarzy

53 47

Pielęgniarka oddziałowa

54 62

Dyżurka pielęgniarek

53 55

 II ODDZIAŁ KLINICZNY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Koordynator

54 08

Gabinet lekarzy

54 06

Pielęgniarka oddziałowa

56 33

Dyżurka pielęgniarek

54 05

 BLOK OPERACYJNY

Blok operacyjny

53 86

Kierownik bloku operacyjnego

53 98

 KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I OGÓLNEJ

Koordynator

56 24

Sekretariat 

53 40

Gabinet lekarzy

53 41

Pielęgniarka oddziałowa

53 44

Dyżurka pielęgniarek

53 93

KLINIKA NEUROCHIRURGII

Sekretariat kliniki

53 73

Kierownik kliniki

53 84

Zastępca Kierownika Kliniki

56 32

56 36

Gabinet lekarzy

53 75

52 89

Pielęgniarka oddziałowa

53 76

Dyżurka pielęgniarek

53 77

ZAKŁADZIE REHABILITACJI LECZNICZEJ  „BUDZIK DLA DOROSŁYCH”

 Pielęgniarka Oddziałowa

 56 80

 Dyżurka Pielęgniarek

56 74

 


PORADNIE, PRACOWNIE/ZAKŁADY

 

Numery zaczynają się od 89 524 xx xx

 

PORADNIE

 

Rejestracja poradni specjalistycznych

53 95

 

POZ – rejestracja

53 92

 

POZ - gabinet szczepień

54 20

 

POZ - pielęgniarki środowiskowe

54 21

 

POZ  Gabinety Lekarskie

54 22

54 23

54 24

 

POZ  Gabinet Zabiegowy

54 27

 

Poradnia endokrynologiczna, neurochirurgiczna

54 30

 

Poradnia neurologiczna

54 31

 

Poradnia medycyny pracy

54 35

 

Poradnia dermatologiczna

54 36

 

Poradnia reumatologiczna

54 29

 

Poradnia ginekologiczna

54 49

 

Poradnia chirurgiczna

54 51

 

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

53 95

 

Poradnia ortopedyczna

54 45

 

Poradnia okulistyczna

54 46

 

Poradnia otolaryngologiczna

54 44

 
Pielęgniarka koordynująca 5379  

 

PRACOWNIE/ZAKŁADY

 

Technicy Zakładu Diagnostyki Obrazowej

5466

 

Rejestracja RTG,USG,TK (8:00 - 15:00)

REZONANS (8:00 - 15:00)

5441

5536

 

Gabinet USG

5442

 

Pracownia Tomografii Komputerowej

5646

 

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

5346

 

Pracownia Rezonansu - gabinet lekarzy

5336

 

Zakład Medycyny Nuklearnej

rejestracja (7:30 - 15:00)

5648

 

Rehabilitacja- Fizjoterapia

5409

 

Fizykoterapia

5419

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

5432

 
Pracownia neurofizjologii EEG
EMG
5437
5382
 

Pracownię Immunologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi

5418

 

Laboratorium

5416

 

Laboratorium – punkt pobrań

5417

 

Apteka szpitalna

5439

 

Apteka szpitalna- kierownik

5397

 

Punkt pralniczy

5367

 

Winda – telefon alarmowy

5447

 

Projekty w realizacji

cmkp

 

innovative

onkoinnovative

akredyt

akredyt