Rozmiar tekstu

Administracja - Telefony

Rejestracja poradni specjalistycznych - 89 / 524 53 95

Rejestracja podstawowej opieki zdrowotnej - 89 / 524 53 92

Rejestracja RTG, USG, TK - 89 / 524 54 41

Rejestracja REZONANS - 89 / 524 55 36

Rejestracja Zakładu Medycyny Nuklearnej - 89 / 524 56 48

Numery zaczynają się od 89 524 xx xx

 

Dyrektor Szpitala 5351
Sekretariat  5354 fax 89 541 30 93
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
5352
Z-ca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa
5381
Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Administracyjnych
5410
Kapelan Szpitala 539 660 624  
Główny Księgowy 5356
Z-ca Głównego Księgowego i Księgowość
5357
Sekcja Ewidencji Majątku
5358
Radca Prawny 5359
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 5350  
Pełnomocnik d/s Jakości 5410
Zamówienia Publiczne i Zaopatrzenie 5380 fax 89 524 53 80
Pielęgniarka Epidemiologiczna 5362  
Sekcja Kadr i Płac 5363
Sekcja Analiz i Rozliczeń Usług Medycznych 5365
Archiwum 5434  
Dział Administracyjno-Techniczny 5353
Sekcja Higieny Szpitalnej 728 323 414
Sekcja IT 5345
Główny Specjalista ds. IT 5655

 

INNE

  Imię i Nazwisko Nr telefonu
Przełożona Pielęgniarek Iwona Kacprzak 728 32 34 04
Pielęgniarka epidemiologiczna Iwona Wołosewicz 728 32 33 22
Kierownik Dz. Administracyjno-Technicznego   728 32 33 34
Zakład Diagnostyki Obrazowej Technicy 728 32 34 10
Kierowca-prac. gospodarczy   728 32 34 12
Pracownik gospodarczy 728 32 34 13
Sekcja Higieny Szpitalnej   728 32 34 14
Konserwator urządzeń techn.   728 32 33 28
Konserwator urządzeń medycznych   728 323 419
Pracownik gospodarczy   728 32 33 27
Telefon alarmowy (po godz. 15.00) Pracownik dyżurny 728 32 34 19

Identyfikatory USK

Określenie instytucji determinuje wizja w okresie długohoryzontalnym. Określa ona aspiracje oraz drogi, kórymi jednostka ma podążać.
Misja jest naczelną zasadą jednostki, identyfikuje ona Szpital w strukturach wewnętrznych oraz na zewnątrz.

WIZJA:
„Naszą Wizją jest dążenie do przywracania zdrowia, niesienia ulgi cierpiącym oraz rozwój nauki i edukacji medycznej w nowoczesnej i wyspecjalizowanej Jednostce“

MISJA
„Nieść ulgę, przywrócić zdrowie“

Dewiza jest credo Szpitala w formie sentencji. Definiuje ona zasadę ogólną, która nam ma przyświecać. Historycznie wywodzi się i łączy z dewizą rycerską, dewizą herbową, dewizą miasta. Np. dewiza Warszawy – Semper Invicta – zawsze niezwyciężona, czy dewiza osobista, np. Jana Pawła II – Totus tuus.
DEWIZA SZPITALA
„INVENIRE PRINCIPIUM“ – z łac. „odnależć źródło“ (rozumiane szeroko, jako źródło wiedzy, źródło prawdy, źródło nauki, źródło dolegliwości pacjenta).

Logo jest graficznym przesłaniem i identyfikatorem jednostki. Pełni rolę informacyjną na zewnątrz oraz wiąże ludzi wewnątrz organizacji. Daje przekaz emocjonalny. Podkreśla i różnicuje organizację.
LOGO SZPITALA
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, czyli litery „U“, „S“, „K“, jako logo są wpisane w tarczę okręgu, symbolizujący dużą literę „O“, jak Olsztyn.  Koło w swym ogólnym znaczeniu jest także symbolem nieskończoności, doskonałości, równowagi, harmonii i precyzji. W buddyźmie symbolizuje życie i odradzania. W islamie funkcjonuje, jako symbol wieczności i sprawiedliwości.
Samo „S“ jest po środku i wychodzi z obrazu węża eskulapa (symbolu medycyny) opisanego na lasce Asklepiosa (symbolu sztuki lekarskiej). Litera „U“ jest po lewej, a litera „K“ po prawej jego stronie.
Logo swymi wymiarami oraz okrągłym kształtem, spójne jest z logo Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, co nawiązuje i jest bezpośrednim odniesieniem do związków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie oraz  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Czcionka liter „U“ i „K“ oraz dewizy Szpitala jest zbliżona do historycznego wydaniu dzieła Kopernika „O obrotach sfer niebieskich“ (Załącznik 1 poniżej). Dlatego też w logo jest tu wkomponowane podwójne koło, co obrazuje orbity i także nawiązuje do wydania Kopernika. Podwójne koło nawiązuje również swym kształtem oraz okresem umiejscowienia do polskiej tarczy królewskiej Jagiellonów - jako władców koronnych Warmii (Załącznik 2 poniżej).

Załącznik 1, 2 O obrotach sfer niebieskich - rysunek orbit planet oraz Królewskiej Tarczy Polskiej – Jagiellonów XV-XVIw - królów Warmii jako części Korony Polskiej

W orbicie powstałej z drugiego koła umieszczono na górze czcionką przypominającą dzieło Kopernika (tak samo na górze) maksymę – INVINIRE PRINCIPIUM – jako dewizę własną Szpitala. Celem podkreślenia lokalizacji oraz związku z miastem, uwypuklono nazwę Olsztyna po łacinie - OLSTENSIS.
Kolor logo to nawiązujący do Ochrony Zdrowia granat na białym tle.

Logo Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie do pobrania.

 

Kliniki - telefony

 

Numery zaczynają się od 89 524 xx xx

 

 IZBA  PRZYJĘĆ

Punkt przyjęć planowych

89/ 524   54 03

 

Lekarz dyżurujący

89/ 524   54 02

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   56 22

 

Punkt pielęgniarki

89/ 524    54 01

 

 

 

 KLINIKA KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Sekretariat kliniki

89/ 524   53 91

 

Kierownik kliniki

89/ 524   53 87

 

Gabinet lekarzy

89/ 524   53 85

89/ 524   56 39

89/ 524   53 94

89/ 524   56 43

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   53 90

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   53 83

 

Gabinet EKG

89/ 524   56 37

89/ 524   53 68

 

Gabinet badań endoskopowych

89/ 524   53 94

 

 

 ODDZIAŁ KLINICZNY REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I OGÓLNOUSTROJOWEJ

Sekretariat

89/ 524   53 69

5369

Kierownik

89/ 524   54 33

 

Gabinet lekarzy

89/ 524   53 70

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   53 71

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   53 72

 

 

 

 KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY I SZYI 

Koordynator

89/ 524   56 31

 

Sekretarka medyczna

Pielęgniarka Oddziałowa

89/ 524   54 13

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   54 15

 

 

 I ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Gabinet lekarzy

89/ 524   54 12

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   54 14

 

Koordynator 

89/ 524   56 26  

 

 ODDZIAŁ KLINICZNY NEUROLOGII

Koordynator

89/ 524   53 49

 

Gabinet lekarzy

89/ 524   53 47

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   54 62

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   53 55

 

 

 II ODDZIAŁ KLINICZNY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Koordynator

89/ 524    54 08

 

Gabinet lekarzy

89/ 524   54 06

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   56 33

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   54 05

 

 

 BLOK OPERACYJNY

Blok operacyjny

89/ 524   53 86

89 524 53 86

Kierownik bloku operacyjnego

89/ 524   53 98

 

 

 KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I OGÓLNEJ

Koordynator

89/ 524   56 24

 

Sekretariat 

89/ 524   53 40  

Gabinet lekarzy

89/ 524   53 41

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   53 44

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   53 93

 

 

KLINIKA NEUROCHIRURGII

Sekretariat kliniki

89/ 524   53 73

 

 

Kierownik kliniki

89/ 524   53 84

 

Zastępca Kierownika Kliniki

89/ 524    56 32

89/ 524    56 36

 

Gabinet lekarzy

89/ 524   53 75

89/ 524   52 89

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   53 76

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   53 77

 

 

 

   

ZAKŁADZIE REHABILITACJI LECZNICZEJ  „BUDZIK DLA DOROSŁYCH”

 Pielęgniarka Oddziałowa

 89/ 524    56 80
 

 Dyżurka Pielęgniarek

 89/ 524    56 74
 

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Strony i aplikacje internetowe Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie (*.usk-olsztyn.pl) używają plików cookies i podobnych technologii.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.

1. Czym są pliki "cookies"?

To niewiekie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie) podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną intenetową. Pliki "cookies" umożliwiają m.in. dostosowanie strony internetowej do preferencji Użytkownika, obsługę logowania i wyświetlania stron przeznaczonych tylko dla niego.

2. W jakim celu wykorzystujemy pliki "cookies"?

Serwisy i aplikacje internetowe Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie wykorzystują pliki "cookies" w celach:

 • obsługi mechanizmu logowania - używamy plików cookies sesyjnych aby po zalogowaniu utrzmać sesję Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie danego serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • dostosywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Podczas korzystania z serwisów internetowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisane pliki "cookie" pochodzące z serwisów zewnętrznych, takich jak:

 • Google Analytics - niektóre serwisy internetowe Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie korzystają z usługi Google Analytics w celu tworzenia anonimowych statystyk. Oznacza to, iż podczas odwiedzania stron internetowych USK w Olsztynie na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisane pliki "cookies" pochodzące od firmy Google Inc. Z zasadami Google Analytics dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności można zapoznac się pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 • Facebook - niektóre strony internetowe USK w Olsztynie zwierają wtyczkę (plugin) portalu społecznościowego Facebook (przycisk "Lubię to"). Podczas korzystania z takich stron, na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisane pliki "cookies" pochodzące od firmy Facebook Inc. jeśli jest on zalogowany w portalu społecznościowym facebook.com.

3. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami "cookies"?

Pliki "cookies" można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku "cookie". Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko niektóre z nich.
Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików "cookies" w serwisach intenetowych USK w Olsztynie (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki). Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji naszych serwisów, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Informacje o zmianie ustawień dla wybranych przeglądarek:

 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/pl/cookies.html
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

4. Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko, wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Informacje o klinikach

KLINIKA KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

Serdecznie witamy na stronach internetowych Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) w Olsztynie.

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych jest specjalistycznym Ośrodkiem leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. W Klinice znajduje się 25 łóżek, 4 z nich to łóżka Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

Klinika prowadzi działalność leczniczą, dydaktyczną i naukową w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych. Ośrodek dysponuje pracowniami diagnostycznymi (Echokardiografii, Badań Holterowskich i EKG, Testów wysiłkowych, Ergospirometrii, Ultrasonografii i Nieinwazyjnych Badań Naczyniowych), ponadto prowadzi Specjalistyczną Kardiologiczną Poradnię Przyszpitalną, oraz ściśle współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej USK.

Zespół Kliniki składa się z doświadczonych lekarzy klinicystów posiadających specjalizacje z chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii.Koordynatorem Kliniki jest dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Nasze zainteresowania kliniczne i naukowe związane są przede wszystkim z diagnostyką i leczeniem chorych z przewlekłą niewydolnością serca, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca i z zatorowością płucną. Prowadzimy także diagnostykę i leczenie powikłań kardiologicznych u pacjentów z chorobą nowotworową.

Klinika prowadzi badania naukowe u chorych z przewlekłą niewydolnością serca i zatorowością płucną oceniające nowe możliwości diagnostyki i leczenia. Prowadzi także badania oceniające wpływ nowych metod żywienia człowieka na zahamowanie miażdżycy i występowanie powikłań sercowo-naczyniowych wśród pacjentów z chorobami układu krążenia. Dodatkowo zajmuje się badaniami eksperymentalnymi w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.

W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne z chorób wewnętrznych i kardiologii dla studentów Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie. Bardzo ważnym elementem działalności Kliniki są aktywne Studenckie Koło Naukowe: Internistyczno-Kardiologiczne (opiekun dr hab. n. med. Leszek Gromadziński), oraz Kardioonkologiczne (opiekun dr. n. med. Maciej Żechowicz).

Lekarze kliniki

 • dr n. med. Beata Moczulska - specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog
 • dr. n. med. Maciej Żechowicz – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • lek. Urszula Łączkowska - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • lek. Paulina Nowek - kardiolog
 • lek. Robert Łowczak - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

 • lek. Anna Bryczkowska
 • lek. Sylwia Leśniewska
 • lek. Michał Smoliński
 • lek. Paulina Stempniewska-Gałecka
 • lek. Klaudia Samsel

 

 

Numery Telefonów Kontaktowych

Kierownik Kliniki

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

89/ 524 53 87

89/ 524 53 89

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Barbara Miłośnicka

89/ 524 53 90

Sekretariat Kliniki

Krystyna Stusio

89/ 524 53 91

Gabinet lekarski

89/ 524 53 85

89/ 524 56 39

89/ 524 53 94

89/ 524 56 43

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524 53 83

 

 

ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej jest specjalistycznym, 10-łóżkowym oddziałem szpitalnym zajmującym się leczeniem chorób w obrębie twarzoczaszki i szyi.

Lekarze Oddziału oprócz działalności klinicznej, prowadzą również działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Lekarskiego Warmińsko- Mazurskiego Uniwersytetu Medycznego w Olsztynie, jak również pracują w Specjalistycznej Poradni Chirurgii Szczękowo- Twarzowej przy Szpitalu Uniwersyteckim.

Zakres działalności oddziału

 • Wady szczękowo-twarzowe
 • Urazy twarzoczaszki (złamania środkowego i dolnego piętra twarzy, złamania oczodołów w tym rekonstrukcje kości oczodołów z wykorzystaniem przeszczepów kości własnej i przeszczepów alloplastycznych z wykorzystaniem planowania komputerowego i wydruku modelu 3D, lecenie wczesnych i późnych następstw urazów).
 • Nowotwory łagodne i złośliwe twarzoczaszki z natychmiastową rekonstrukcją w tym rekonstrukcją mikronaczyniową.
 • Zaniki kości szczęk (z zastosowaniem przeszczepów kości własnej i materiałów kościozastępczych)
 • Choroby gruczołów ślinowych, głównie ślinianek podżuchwowych i przyusznych z ewentualną rekonstrukcją nerwu twarzowego.
 • Stany zapalne twarzoczaszki- swoiste i nieswoiste.
 • Choroby zatok szczękowych
 • Choroby zatok obocznych nosa
 • Stany zapalne tkanek miękkich twarzy
 • Rekonstrukcje ubytków poresekcyjnych
 • Torbiele zębopochodne i niezębopochodne, w tym torbiele rozwojowe z jednoczasową rekonstrukcją ubytków przeszczepami.
 • Torbiele boczne szyi
 • Rekonstrukcja dna oczodołu

W Oddziale pracują doświadczeni lekarze specjaliści, stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe na kursach krajowych i zagranicznych. Wszyscy lekarze są członkami Europejskiego Towarzystwa chirurgów szczękowo-twarzowych (EUROFACES) oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów szczękowo-twarzowych (POLFACES).

W Oddziale prowadzone są badania naukowe w zespole z lekarzami laryngologii oraz mgr logopedii. Tematyka zainteresowań badawczych to: wykorzystanie druku 3D w nowoczesnych technikach rekonstrukcyjnych głowy i szyi, nowoczesne metody rekonstrukcyjne tkanki kostnej, zmiany w tkankach kostnych u pacjentów przewlekle leczonych kwasem zoledronowym, zmiany w układzie stomatognatycznym i w konsekwencji zmiany foniatryczne u pacjentów z nowotworami głowy i szyi.

Lekarze Oddziału prowadzą czynne szkolenia przed i podyplomowe młodszych kolegów. Dużą wagę przywiązujemy również do ścisłej współpracy ze studeckim Kolem Naukowym Chirurgii Głowy i Szyi Kalos Kagathos (opiekun: prof. Kukwa oraz dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz.

Koordynator Oddziału

 • lek. stom. Leszek Dudziński

Lekarze Oddziału

 • dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz
 • lek. stom. Romulad Muczyń
 • lek. dent. Aneta Sadoń
 • lek. dent. Joanna Krysztopik

Lekarze rezydenci

 • lek. dent. Anna Batia
 • lek. dent. Tomasz Rafałko
 • lek. dent. Tomasz Szubzda

Nr telefonów kontaktowych:

 • Koordynator Oddziału 89 524 56 26
 • Lekarze Oddziału 89 524 54 12
 • Dyżurka Pielęgniarek 89 524 54 14

 

KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY I SZYI

 

            W Klinice Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń z zakresu otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Zabiegi operacyjne obejmują wszystkie procedury z zakresu otorynolaryngologii oraz chirurgii głowy i szyi. Klinika zapewnia kompleksową diagnostykę w zakresie:

 • zaburzeń oddychania w czasie snu – z rejestracją parametrów czynnościowych w czasie snu.
 • drożności dróg oddechowych – z rejestracją parametrów czynnościowych w ciągu dnia, cefalometria, tomografia stożkowa
 • stanu narządu słuchu z oceną endoskopową (audiologia kliniczna), szumów usznych i niedosłuchu
 • zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
 • diagnostyki rynologicznej i alergologicznej z oceną endoskopową
 • zaburzeń z zakresu foniatrii z oceną stroboskopową
 • diagnostyki i leczenia nowotworów łagodnych i złośliwych głowy i szyi

W Klinice wykonywane są miedzy innymi:

 • operacje otologiczne: rekonstrukcji błony bębenkowej i pozostałych części aparatu przewodzącego dźwięk jako: tympano i ossikuloplastyka, operacyjne leczenie otosklerozy, rekonstrukcja jamy pooperacyjnej po operacji radykalnej; 4-ro warstwowo z płatem skórnym,, implanty BAHA
 • operacje nosa : septoplastyka, konchoplastyka, nasoantrostomia dolna,
 • endoskopowa chirurgia zatok przynosowych: (FESS) ze szczególnym uwzględnieniem zatoki klinowej
 • chirurgiczne leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu
 • endoskopowe leczenie zaburzeń drożności dróg łzowych
 • endoskopowa dekompresja nerwu wzrokowego po urazach oczodołu oraz operacje guzów oczodołu,
 • interdyscyplinarna chirurgia podstawy czaszki: diagnostyka i leczenie płynotoków, operacje guzów podstawy czaszki i oczodołu z wykorzystaniem technik endoskopowych i nawigacji śródoperacyjnej
 • leczenie operacyjne guzów łagodnych i złośliwych oraz patologii gruczołów ślinowych – przede wszystkim ślinianki przyusznej
 • chirurgia rekonstrukcyjna nerwu twarzowego i asymetrii twarzy
 • chirurgiczne leczenie porażeń nerwów czaszkowych i guzów w obrębie głowy i szyi
 • leczenie szumów usznych oraz niedosłuchów
 • chirurgiczne leczenie choroby Meniere'a z przecięciem nerwu przedsionkowego przez środkowy dół czaszki oraz metodą transympanalnego podawania leków.
 • w obrębie szpary głośni: mikrochirurgia krtani –usuwanie zmian z fałdów głosowych, fonochirurgia,
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń emisji głosu, porażeń strun głosowych, zwężeń pod i nad głośniowych, arytenoidektomia, laterofiksacja strun głosowych
 • operacje onkologiczne głowy i szyi z przesunięciem uszypułowany płatów z sąsiedztwa -płata mięśnia piersiowego większego oraz przenoszenie płatów z mikro rekonstrukcją naczyniową

Czynne Pracownie na terenie Kliniki:

 • Pracowania Otoneurologiczna – ocena stanu narządu równowagi, badanie VNG, przepływów naczyniowych z ocean obrazowania,
 • Pracowania Audiologiczna:
 •     a) Audiometria tonalna, słowna, testy nadprogowe
 •     b) Audiometria impedancyjna (tympanometria, odruchy strzemiączkowe)
 • Pracownia Obiektywnych i Elektrofizjologicznych Badań Narządu Słuchu:
 •     a) Otoemisja akustyczna (SOAE, TEOAE, DPOAE)
 •     b) Słuchowe Potencjały Wywołane (ABR, MLR, EcoG i inne)
 • Pracowania Polisomnograficzna – Ocena zaburzeń oddychania podczas snu
 • Pracowania Drożności Górnych Dróg Oddechowych – czynnościowe badanie z maską
 • badanie ciśnień powstających podczas oddychania i jego zaburzeń w tym ich diagnostyka oraz ocena,

Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii to miejsce, gdzie promuje się najnowocześniejsze metody diagnostyki i leczenia schorzeń głowy i szyi. Nowoczesna aparatura w salach operacyjnych, intensywnej terapii i pracowniach zapewnia świadczenia usług na właściwym poziomie.

Ponadto Klinika zajmuje się działalnością naukową, badawczą i dydaktyczną. W Klinice prowadzi się zajęcia ze studentami Medycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

Kwalifikacja na przyjęcie do Kliniki odbywają się wyłącznie osobiście!

Codziennie w godz. 8:00- 9:00 w budynku Przychodni, poradnia otorynolaryngologiczna, pokój 144 (bez wcześniejszej rejestracji).

Proszę zabrać ze sobą skierowanie do szpitala, dokumenty medyczne dotyczące schorzeń laryngologicznych (do operacji zatok - płytę z badaniem TK lub MRI) oraz nazwy przyjmowanych leków.

---------------------------------------------------------

Po odbiór wyników prosimy zgłaszać się do sekretariatu kliniki

   we wtorki oraz piątki w godz. 10:00 - 12:00

 

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej

 

Klinika Chirurgii jest specjalistycznym Ośrodkiem leczenia operacyjnego zdarzeń ogólnochirurgicznych z wykorzystaniem mało inwazyjnych technik chirurgicznych ze szczególnym uwzględnieniem laparoskopii i torakoskopii.

Klinika dysponuje 17 łóżkami w salach jedno-, i trzy- osobowych wyposażonych w nowoczesne łóżka sterowane elektrycznie oraz osobne węzły sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, a także salą pooperacyjną trzy-łóżkową w pełni monitorowaną.

Klinika realizuje zadania w ramach kontraktu NFZ, a także działalność naukową i dydaktyczną w ramach Katedry Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej UWM.

Klinika jest także Ośrodkiem referencyjnym Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich w zakresie szkolenia podstawowego oraz zaawansowanych procedur laparoskopowych dla chirurgów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie operacji tarczycy, laparoskopowego leczenia otyłości olbrzymiej, choroby refluksowej przełyku, przepuklin pachwiny oraz przepuklin brzusznych a także chirurgii kolorektalnej. Korzystamy z nowocześnie wyposażonego Bloku Operacyjnego oraz szerokich możliwości nowoczesnej diagnostyki naszego szpitala.

Pracujemy w zespole interdyscyplinarnym dla dobra naszych chorych, którym oferujemy swoją wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie z życzliwością.

 

Kierownik Kliniki: dr n. med. Wiesław Pesta

Pielęgniarka Oddziałowa: lic. piel. Agnieszka Choromańska

Lekarze:

 • dr n. med Waldemar Kurpiewski

 • dr n. med. Marek Kowalczyk

 • dr n. med. Wit Juśkiewicz

 • lek. Jacek Lasocki

Lekarze Rezydenci:

 • lek. Krzysztof Batia

 • lek. Łukasz Dyśko

 • lek. Łukasz Klepacki

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest 6 łóżkowym oddziałem zajmującym się leczeniem pacjentów w stanach krytycznych i zagrażających ich życiu. Spełnia wszystkie wymogi pod względem wyposażenia sprzętu, prowadzenia diagnostyki i leczenia wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia

W Oddziale pracują doświadczeni lekarze specjaliści , ciągle podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe na kursach krajowych i zagranicznych., co skutkuje osiągnięciem certyfikatu międzynarodowych.

Klinika zajmuje się m.in.:

 • Leczeniem pacjentów niestabilnych hemodynamicznie-zawał, wstrząs kardiogenny, ostrą zdekompensowaną niewydolnością krążenia
 • Stanami zagrożenia życia, NZK, zespołami poresuscytacyjnymi
 • Ostrą niewydolnością wielonarządową : Ostra niewydolność trzustki, ostra niewydolność nerek,
 • Okołooperacyjną terapią chorych z wysokim ryzykiem znieczulenia i leczenia chirurgicznego
 • CUCM i inne patologie OUN(udary, guzy, stan padaczkowy..)
 • Zatruciami hipotermią
 • Śpiączkami
 • Ciężkimi zaburzeniami wodno-elektrolitowymi , kwasowo- zasadowymi -(mocznica, cukrzyca i inne)
 • Krwotokami , wstrząsem krwotocznym
 • Wstrząsem septycznym
 • Identyfikacją i przygotowaniem dawców narządowych
 • Terapią z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury niezbędnej do wsparcia/zastąpienia funkcji narządów
 • Zaawansowanym monitorowaniem pacjenta
 • Oddział charakteryzuje się inwazyjnością procedur
 • Wielodyscyplinarnością, gromadzeniem , przetwarzaniem , analizą wielu danych w możliwie najkrótszym czasie
 • Zakażeniami szczepami wielolekoopornymi
 • Stosowaniem protokołów leczniczych, skal prognostycznych oceniających w sposób bieżący stan ogólny chorego oraz jego przytomność
 • Transplantologia
 • Dializoterapią w systemach: CVVHD, CVVHDF, z antykoagulacją heparynową oraz Ci-Ca
 • Dializą albuminowa
 • Plazmaferezą ( MPS)

Kierownik Kliniki

 • dr n.med. Lidia Glinka

Lekarze Kliniki

 • lek. Radosław Borysiuk specjalista anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • lek. Izabela Mażewska specjalista anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • lek. Izabela Budzisz specjalista anestezjologii i Intensywnej terapii
 • lek. Sieniuta Paweł specjalista anestezjologii i Intensywnej terapii
 • lek. Gąsiorek Tomasz specjalista anestezjologii i Intensywnej terapii
 • lek. Michalina Olejniczak specjalista anestezjologii i Intensywnej terapii
 • lek. Braczkowska Małgorzata specjalista anestezjologii i Intensywnej terapii
 • lek. Jan Walczak specjalista anestezjologii i Intensywnej terapii
 • lek. Maciej Iwanowski

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji

 • lek. Iwona Golińska

Pielęgniarka koordynująca

 • mgr Jolanta Januszkiewicz specjalistka z anestezjologii i intensywnej opieki

 

Klinika Neurologii

Koordynator

 • Prof.dr hab. n. med. Marcin Mycko – specjalista neurolog

Zastępca koordynatora

 • Dr n. med. Tomasz Siwek – specjalista neurolog

Lekarze

 • Prof.dr hab. n. med. Selmaj Krzysztof – specjalista neurolog
 • Dr n. med. Beata Zwiernik – specjalista neurolog
 • Małgorzata Czarniawska – specjalista neurolog
 • Żurawska Anna- specjalista neurolog
 • Dębowski Łukasz – specjalista neurolog
 • Matyskieła Tomasz- specjalista neurolog
 • Drozd Tomasz – lekarz medycyny w trakcie specjalizacji
 • Winiarczyk Andrzej- lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
 • Dutkowska Karolina – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
 • Bądzelewska Maria- lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
 • Malec Marzena- lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
 • Gimeła-Dargiewicz Marta - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
 • Kozak-Siarkou Katarzyna lekarz rezydent w trakcie specjalizacji

 

Klinika Neurochirurgii

 

Kierownik kliniki

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

Zastępca Kierownika Kliniki

 • dr hab. n. med. Monika Barczewska

Lekarze kliniki

 • dr hab. n. med. Anatol Dowżenko
 • lek. Andrzej Sobieraj
 • dr n. med. Krzysztof Dięgiel
 • dr n. med. Mariusz Sowa
 • dr n. med. Łukasz Grabarczyk
 • lek. Mateusz Skomorowski
 • lek. Anna Maruszewska
 • lek. Przemysław Nagórka
 • lek. Zbigniew Franca
 • lek. Safwan Bayassi
 • lek. Wojciech Pulka

 

 

 

 

Projekty w realizacji

cmkp

 

innovative

onkoinnovative

akredyt

akredyt