Rozmiar tekstu

e-czytnik

iWebReader jest nowoczesną usługą opartą o wielokrotnie nagradzaną technologię syntezy mowy IVONA, która umożliwia odczytywanie treści zawartych na stronach internetowych, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi i dostępnymi dla wszystkich. Dzięki tej usłudze użytkownicy witryny będą mogli nie tylko czytać treści zawarte na stronach, ale również odsłuchiwać je i pobierać na dysk w postaci plików dźwiękowych. Usługa daje dostęp do wszystkich głosów i języków, jakie są dostępne w internetowych serwisach IVONA. Intuicyjny interfejs użytkownika oraz niezwykle naturalne głosy sprawią, że iWebReader wzmocni siłę przekazu strony i ułatwi korzystanie z niej osobom niedowidzącym..

e-konsultacje

Moduł przeznaczony jest dla Państwa - Naszych Pacjentów i pozwala na szybką komunikację z personelem medycznym w razie potrzeby uzyskania konsultacji. Do dyspozycji mają Państwo aż cztery drogi komunikacji:

Często zadawane pytania - w tym miejscu znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Pacjentów pytania dotyczące leczenia oraz postępowania w razie kontaktu z jednostkami USK w Olsztynie,
Konsultacja mailowa - ten rodzaj komunikacji pozwala na przesłanie wiadomości elektroniczną zawierającej pytanie na które Pacjent chciałby otrzymać odpowiedź. Odpowiedź zwrotną otrzymają państwo drogą elektroniczną na podaną przez Pacjenta skrzynkę e-mail,
Konsultacja Skype - konsultacja wspomagana komunikatorem Skype pozwalającym na przesyłanie dźwięku i wideo za pośrednictwem internetu.
eWideokonsultacja - konsultacja prowadzona w oparciu o usługi chmurowe pozwalająca na korzystanie z wideo połączenia bez konieczności posiadania konta, i innych aplikacji. Wystarczy dowolne urządzenie posiadające kamerę oraz przeglądarka internetowa

e-recepta

e-recepta to usługa skierowana do pacjentów i lekarzy, umożliwia wystawianie elektronicznych recept, zaś pracownikom apteki ich realizację. Prototyp e-recepty wdrażany jest przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w ramach projektu P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Możliwe będzie skierowanie e-recepty do aptek, które będą chciały współpracować ze Szpitalem lub systemem centralnym CSIOZ w celu jej realizacji on-line łącznie z płatnością.

e-komunikacja

e-komunikacja to elektroniczna usługa uruchomiona on-line skierowana do pacjentów i związana z procesami elektronicznej komunikacji z pacjentem, związana z elektronicznym odnotowaniem zgody lub zamówienia świadczenia przez pacjenta. Świadczenie usług wymaga zgody pacjenta na otrzymywanie elektronicznych komunikatów związanych ze świadczeniami lub programami zdrowotnymi za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, tj. SMS, e-mail, wiadomości systemowych  serwisu internetowego.  
Moduł rozszerza znacznie komunikację z pacjentem w zakresie rejestracji pacjentów na wizyty czy też pobyty w Szpitalu. W celu eliminacja tzw. pustych przebiegów dotyczyć będzie wizyt czy też pobytów bez względu na wcześniej dokonany sposób rejestracji (przez internet czy też przez pracownika ZOZ w tradycyjny sposób), a także dostarczeniu niezbędnego dokumentu ubezpieczenia w przypadku przekroczenia daty ważności dotychczas dostarczonego, czy też oryginału skierowania. Moduł umożliwi automatyczne informowanie pacjenta o koniecznym przygotowaniu do wizyt, badań lub pobytu w szpitalu przed pobytem niezależnie od tego czy pobyt został zarejestrowany przez Internet czy tradycyjnie przez pracownika jednostki.
Moduł może wysyłać do pacjentów komunikaty za pomocą 3 kanałów komunikacji: SMS, e-mail oraz wewnętrzne wiadomości dostępne po zalogowaniu się do e-Usług. Moduł usprawni komunikację z pacjentami, zwiększy poziom wiedzy o świadczeniach medycznych oraz pomoże ograniczyć tzw. puste przebiegi (tj. nie tylko niepojawienie się pacjenta ale i pojawienie się pacjenta bez ubezpieczenia lub skierowania).   

e-poczta

e-poczta to moduł wiadomości do użytkowników - służy do wysyłania powiadomień do innych użytkowników systemu i dzieli się na segment wiadomości zwykłych (definiowanych przez użytkowników) i wiadomości automatycznych (wysyłanych po wystąpieniu konkretnego zdarzenia w systemie). Po uruchomieniu mechanizmu użytkownicy posiadający uprawnienia mogą wysyłać wiadomości między sobą. System umożliwia wybór priorytetu wiadomości, spośród wcześniej ustalonych, czas, w jakim wyświetlona ma być wiadomość (dzięki temu można planować wiadomości na przyszłość, jak również określić czas, po którym wiadomość zniknie automatycznie, mimo braku zatwierdzenia przez użytkownika) oraz konkretnego użytkownika, dla którego wiadomość ma być przeznaczona.

Projekty w realizacji

cmkp

 

innovative

onkoinnovative

akredyt

akredyt