Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Color has a deprecated constructor in /var/www/html/templates/gantry/features/color.php on line 11
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie - DzierżawyRozmiar tekstu

Dzierżawa pomieszczeń w Budynku nr 7 na terenie USK w Olsztynie

Dzierżawa pomieszczeń w Budynku nr 7

na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30

przez podmiot zewnętrzny w celu prowadzenia komercyjnej, komplementarnej względem USK w Olsztynie działalności, w tym działalności leczniczej
i  naukowo-badawczej, z zastrzeżeniem, iż działalność ta nie może polegać na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w takim samym zakresie,
w jakim są udzielane przez USK w Olsztynie.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie informuje, że w postępowaniu na Dzierżawę pomieszczeń w Budynku nr 7 została wybrana oferta :

INSTYTUT TERAPII KOMÓRKOWYCH SA, 10-173 Olsztyn, ul. Leśna 14/42

wartość brutto: 4862,00 zł

DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO – GASTRONOMICZNĄ – BUFET

Termin składania ofert - 31 marca 2015 r. godz. 10.00

UMOWA NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO – GASTRONOMICZNĄ – BUFET

została podpisana w dniu 21 kwietnia 2015 z firmą SKLEPY REGIONALNE Sp. z o.o. 

DZIERŻAWA ZEWNĘTRZNEMU PODMIOTOWI POMIESZCZEŃ W CELU PROWADZENIA KOMERCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, KOMPLEMENTARNEJ WOBEC UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE

  • OGŁOSZENIE
  • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu dzierżawy
  • Załącznik nr 3 - Projekt umowy
  • Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia
  • UNIEWAŻNIONO

Projekty w realizacji

cmkp

 

innovative

 

akredyt