Rozmiar tekstu

W dniu 20 września 2022 rozpoczął się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie montaż długo oczekiwanego urządzenia do radioterapii mózgu w systemie ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery. Urządzenie to zostało zainstalowane w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach Pracowni Radiochirurgii (ZAP treatment room) z zaprojektowanym zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym. Wydarzenie to stanowi początek rozwoju Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Planowane jest przeprowadzenie prospektywnych badań przedklinicznych (badania dozymetryczne) i klinicznych z udziałem chorych, których celem będzie ocena bezpieczeństwa (badania dozymetryczne) i skuteczności radiochirurgii (badania kliniczne) przy użyciu ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery:

Kierunki planowanych badań:

  1. Badanie kliniczne w grupie chorych z przerzutami do mózgu, którego celem będzie ocena bezpieczeństwa i skuteczności radiochirurgii.  Ocena bezpieczeństwa będzie polegała na ocenie toksyczności wczesnej (powikłania w ciągu 3 miesięcy) oraz toksyczności późnej (3-12 miesięcy) zawierającej miedzy innymi ocenę funkcji poznawczych pacjenta (dedykowane testy neurokognitywne) jak i jakości życia pacjentów po zabiegach radiochirurgii.
  2. Badanie kliniczne w grupie chorych na glejaki (WHO: I-IV) jako leczenie wznowy po wyczerpaniu standardowych metod leczenia (zabieg chirurgiczny, radioterapia, chemioterapia) z oceną bezpieczeństwa i skuteczności leczenia z uwzględnieniem swoistych dla glejaków miar oceny skuteczności leczenia takich jak np. odsetek chorych wolnych od progresji klinicznej w okresie pół roku od zabiegu radiochirurgii.
  3. Badanie kliniczne w grupie chorych na łagodne guzy kąta mostowo-móżdżkowego (głównie nerwiaki n. VIII). Jako leczenie samodzielne lub w przypadku guzów większych > 2 cm średnicy, jako leczenie skojarzone z leczeniem chirurgicznym.
  4. Badanie kliniczne w grupie chorych na neuralgię nerwu trójdzielnego
  5. Międzynarodowe wieloośrodkowe badanie kliniczne radiochirurgii funkcjonalnej w grupie ośrodków posiadających system ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery w celu oceny skuteczności leczenia wybranych przypadków padaczki lekoopornej u dorosłych i dzieci, parkinsonizmu i innych rzadkich schorzeń neurologicznych, w których istnieją wskazania do miejscowej, precyzyjnej ablacji po wyczerpaniu/nieskuteczności leczenia farmakologicznego i dużym ryzyku/niewykonalności ze względu na lokalizację z mózgowiu zabiegów neurochirurgicznych.
  6. Badanie kliniczne radiochirurgii jako „boostu” (dodatkowej wysokiej dawki dostarczonej do wybranych miejsc) w skojarzonym leczeniu nowotworów złośliwych głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem zlokalizowanych wznów miejscowych i wznów węzłowych po radioterapii lub radiochemioterapii.

 

 zap_cut-away.jpg__1280x800.jpg

Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie umożliwi rozwinięcie szerokiej międzynarodowej współpracy naukowej i klinicznej z wyżej wymienionymi ośrodkami w USA, Azji i Europie w zakresie schorzeń mózgowia, rdzenia kręgowego oraz schorzeń głowy szyi.

 Zrzut ekranu 2022 10 26 140158

Opracowano na podstawie „Wniosku Budowlanego” USK Olsztyn, dotyczącego tego projektu oraz materiałów, udostępnionych przez Firmę Synektik.