O projekcie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje projekt pt. „Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 12.2 – Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym
priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Dzięki realizacji projektu Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie będzie mógł leczyć i diagnozować między innymi następujące jednostki chorobowe:
• w oddziale neurochirurgii – diagnostyki obrazowej i zabiegów operacyjnych zwyrodnień i uszkodzeń dolnej i górnej części kręgosłupa, diagnostyki i leczenia operacyjnego padaczki jak również usuwania guzów i nowotworów z płatów mózgu oraz przysadki mózgowej;
• w oddziale otolaryngologii – pozwoli na lepszą diagnostykę obrazową i zabezpieczenie zabiegów operacyjnych z obszaru nosa, krtani, gardła i zatok;
• w oddziale chirurgii ogólnej – sprzęt medyczny wykorzystywany będzie do diagnostyki obrazowej i zabiegów małoinwazyjnych jamy brzusznej oraz skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów

Projekt swoim zakresem obejmuje doposażenie oddziałów neurochirurgii, otolaryngologii i chirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 2 454 908,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 100% tj. 2 454 908,00 PLN (85% dofinansowania przez Unię Europejską oraz 15% tytułem dotacji celowej z budżetu państwa)