Konferencja podsumowująca

Dnia 05.07 2013 r. odbyła się oficjalna konferencja prasowa podsumowująca zrealizowany przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie projekt pt. „Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie“. Realizacja projektu jest dofinansowana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, DZIAŁANIE: 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym w wysokości 2 454 908,00 PLN.Całkowita wartość projektu wyniosła 2 455 034,96 PLN.

Podsumowania realizowanego działania dokonali:

    Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie;
    lek. stom. Leszek Władysław Dudziński – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
    dr hab. n. med. Jerzy St. Gielecki, prof. UWM - Prodziekan ds. Kształcenia
    Agnieszka Wasilewska - Project Manager

W konferencji oprócz znanych w świecie medycznym zaproszonych gości z kraju i zagranicy w tym Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Immanuela Kanta w Kaliningradzie – Pana Siergieja Władimirowicza Korienjewa, uczestniczyli także przedstawiciele czołowych producentów sprzętu medycznego.
Konferencja prasowa odbyła się z udziałem wielu przedstawicieli mediów regionalnych.