Zakończenie realizacji pod względem technicznym

Dnia 28-ego czerwca 2013r. pod względem technicznym zakończyła się realizacja projektu pod nazwą Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie“, realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, DZIAŁANIE: 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.
Całkowita wartość projektu, to kwota 2 454 908,00 PLN. Projekt uzyskał współfinansowanie przyznane przez Ministra Zdrowia w wysokości 368 236,20 PLN.
Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje doposażenie Klinik Neurochirurgii, Otorynolaryngologii i Chirurgii ogólnej i onkologicznej USK w Olsztynie. Celem projektu było zwiększenie dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Dzięki realizacji projektu Uniwersytecki Szpital Kliniczny będzie mógł leczyć i diagnozować między innymi następujące jednostki chorobowe:
- w Klinice Neurochirurgii – diagnostyki obrazowej i zabiegów operacyjnych zwyrodnień i uszkodzeń dolnej i górnej części kręgosłupa, diagnostyki i leczenia  operacyjnego  padaczki jak również usuwania guzów i nowotworów z płatów mózgu oraz przysadki mózgowej;
- w Klinice Otorynolaryngologii – pozwoli na lepszą diagnostykę obrazową i zabezpieczenie zabiegów operacyjnych z obszaru nosa, krtani, gardła i zatok;
- w Klinice Chirurgii ogólnej i onkologicznej – sprzęt medyczny wykorzystywany będzie do diagnostyki obrazowej i zabiegów małoinwazyjnych jamy brzusznej oraz skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów;
W ramach projektu zakupiono m.inn:
•    Aparat EKG-Elektrokardiograf oraz Kardiomonitory;
•    Defibrylator  wraz z wyposażeniem;
•    Diatermia elektroniczna do zabiegów laryngologicznych;
•    Pompy infuzyjne jedno- i dwustrzykawkowe;
•    Respirator Carina Intensive;
•    Aparat do znieczulania ogólnego;
•    Zestaw laryngoskopów oraz ssak medyczny;
•    Stół do badań oraz fotel do pobierania krwi;
•    Łóżka pooperacyjne kompletne;
•    Lampy operacyjne;
•    Platforma elektrochirurgiczna i sprzęt do zamykania naczuń;
•    Zestaw laparoskopowy;
•    Wózki zabiegowo-opatrunkowe;
•    Myjnia ultradźwiękowa;
•    Suszarka do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anastezjologicznego;
•    Stół do badań w angiografii oraz kardiologii;
•    Aparat cyfrowy RTG z modułem mobilnym;
•    Aparat USG;
•    Inny sprzęt drobny;
Warto podkreślić, że jest to pierwszy w pełni napisany i zrealizowany projekt, przeprowadzony przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie.